Pavel Sehnal

Rád bych poděkoval vládě České republiky, že rozhodla, a že rozhodla v pravý čas o vybudování této polní nemocnice.

Rád bych poděkoval Armádě české republiky za bezpříkladnou spolupráci. Obdivuji profesionalitu, s jakou byly řízeny jednotlivé složky armády, které byly vyzvány k výstavbě polní nemocnice.

Rád bych poděkoval Ministerstvu zdravotnictví a Nemocnici na Bulovce za spolupráci a osobní nasazení, které prokázaly při zabezpečení všech smluv, povolení a legislativních náležitostí potřebných pro spuštění této polní nemocnice.

Rád bych poděkoval i celému týmu výstaviště PVA EXPO Praha Letňany, který zabezpečoval technickou pomoc při výstavbě této polní nemocnice. Bez jejich léty získané odbornosti a realizační pečlivosti by nemocnice nevznikla.

Rád bych poděkoval veškerému lékařskému personálu, který se stará a zdraví nakažených lidí.

Ale zejména bych rád poděkoval všem prodavačům, lékárníkům, drogistům a všem, kteří i v době, kdy je ohroženo jejich zdraví nastupují do svých zaměstnání a zabezpečují plynulost zásobování.

Můj dík patří i všem ženám, které ke svým pracovním povinnostem ještě musely přidat povinnosti spojené s výukou dětí. Zejména těm ženám, které pracují ve více-směném , nebo nočním provozu.

Vám všem DĚKUJI.

Pavel SEHNAL

Předseda představenstva PVA EXPO Praha