Pavel Sehnal – 17. listopad

V předvečer 17. listopadu předseda ODA Pavel Sehnal zavzpomínal na listopadové události roku 1989.