ODA MÁ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KOMPLETNÍ VEDENÍ

V Havířově se sešli členové Občanské demokratické aliance na krajské konferenci strany.

Konference se v úvodu zaměřila na programovou debatu. Místopředseda ODA Zdeněk Somr, který byl účastníkem konference, v úvodu seznámil účastníky setkání s hlavními programovými prioritami a účastníci konference se v diskuzi věnovali různým tématům. Mezi ta patřil například nárůst exekucí v kraji, školství a inkluze a také diskuzi o populistické politice některých stran zastoupených v poslanecké sněmovně.

Moravskoslezský kraj je dlouhodobě jedním z nejvíc strukturálně postižených regionů. Potýká se s největší sociální nestabilitou, dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností, nízkou úrovní mezd oproti zbytku republiky a zároveň ohromnou ekologickou zátěží po těžbě uhlí a průmyslové produkci. Z toho vyplývají specifické potřeby regionu a odlišnosti v komunikaci s občany. Občanská demokratická aliance se musí zaměřit na ty problémy, které zlepší postavení občanů kraje. Které reálně povedou ke zlepšení života lidí v kraji. Členové se ostře ohradili proti snahám o populismus a shodli se na potřebě vytvářet takovou politiku, která bude pro občany jasná a čitelná. Moravskoslezský kraj nesmí zůstat zničeným prostorem, ale musí se vyrovnat zbytku republiky a být místem, kde se dobře žije.

Moravskoslezská ODA v průběhu konference zvolila i své vedení. Předsedou krajské organizace se stal Michal Gaydicza, servisní technik z Nového Jičína. Místopředsedy pak Miriam Zemanová, právnička z Kopřivnice a Pavel Bittner, vedoucí pobočky pojišťovací společnosti z Opavy.