ODA má další krajskou organizaci v Olomouci. V rychlém sledu budou následovat ostatní kraje.

Na nárůst počtu základních organizací a rozšiřování členské základny reaguje Občanská demokratická aliance vznikem krajských organizací. V Olomouckém kraji proběhla ustavující konference krajské organizace ODA a s tím spojená volba vedení.

„Politika v regionech se nedá dělat z Prahy. Ačkoliv se ODA už v prvním roce své existence zúčastnila několika voleb, dělá teď nezbytnou práci proto, aby byla standardní politickou stranou.  Chceme-li pokračovat a být úspěšní v resuscitaci pravicové a liberální politiky, musíme se opírat o členskou základnu v regionech“, řekl na závěr konference místopředseda ODA Zdeněk Somr

Na ustavující konferenci, která se konala v Olomouckém BEA centru, bylo zvoleno předsednictvo krajské organizace. Předsedou se stal pan Ing. arch. Ladislav Opletal. Místopředsedy olomoucké ODA byli zvoleni pánové Mojmír Lýsek, exstarosta obce Štěpánov a Jiří Kudláček, starosta Hranic na Moravě. Předsednictvo zároveň stanovilo strategii a postup v kampani před podzimními komunálními volbami.

Komunální témata je nutné komunikovat především v živém kontaktu s občany. „Nejde pouze lidem vnucovat naše představy, ale hledat shodu o životě ve městech a obcích s občany, to je základní nutnost pro volby. ODA chce především vnímat potřeby občanů, neztrácet se ve velkých tématech. Chceme naslouchat a slyšet to, co občan od své obce chce a jak lidé chtějí, aby jejich město, nebo obec vypadala.“ říká místopředseda ODA, starosta Hranic na Moravě Jiří Kudláček.

Nově zvolený předseda krajské organizace Ladislav Opletal po skončení konference řekl. „Jsem si jistý, že politický subjekt, jakým je obrozená ODA na mapě politických stran chybí. Jsme politickou stranou se vším všudy. Naši členové jsou aktivní, pravicově ladění lidé, někteří jsou v politice nováčky. Mají ale jasnou představu, kam by se měl ubírat vývoj nejen v České republice, ale i v jejich regionu. Naše krajská organizace má dostatek vůle a chuti pracovat na vytváření společenské atmosféry a na autentické, reálné politice, která se zabývá skutečnými problémy a tématy. Nejsme stranou na rozdávání všeho a všem, o to bude naše cesta těžší, ale počítáme s tvrdou prací na vysvětlování našich programových tezí a priorit. Věříme, že dokážeme zaujmout značnou část voličů a že nebudeme ohýbat naší vizi podle uměle vyvolávaných problémů, jako to dělají některé politické strany“, uzavírá Ladislav Opletal, předseda Olomoucké krajské organizace ODA.