Občanská demokratická aliance: Sestavili jsme dobrý tým a těšíme se na další volby, tentokrát prezidentské.

Zástupci Občanské demokratické aliance sledovali s napětím sobotní výsledky parlamentních voleb. „Výsledek nebyl úplně podle našich představ, ale nenecháme se tím odradit a jedeme společně dál,“ říká předseda ODA Pavel Sehnal.

Stranu jsme obnovili letos v květnu a volby do poslanecké sněmovny jsme brali jako obrovskou příležitost k tomu, abychom vybudovali krajské struktury, odborné zázemí a naučili se pohybovat v politickém prostředí a oslovovat své voliče.

Jako ODA jsme slíbili sobě i občanům, že nebudeme populističtí a nebudeme lhát lidem. Odmítli jsme laciný způsob získávání hlasů. Na nikoho jsme neútočili, nesnažili jsme se v lidech vyvolávat obavy a strach a slibovat všechno všem. Takový názor zněl napříč volebním štábem, ve vedení strany i mezi lídry krajských kandidátek.

Nebáli jsme se v naší kampani akcentovat nepopulární témata. Například potřebu přijetí evropské měny, hlubší integraci do EU, podporu podnikání, nebo reformu důchodového systému a zdravotnictví. To jsou v principu zásadní témata, která bohužel naprosto přebila témata migrace, antievropanství a xenofobie.“

Nové a malé strany, jako je ta naše, nemají snadnou roli. Jsou v podstatě diskriminovány. Volební debaty ve veřejnoprávních médiích straní parlamentním stranám a na základě předvolebních průzkumů pak pouští do hlavních vysílacích časů často extremistické, neprogramové strany a novým stranám v podstatě nedají šanci. Budeme se snažit tento stav změnit,“ dodal k letošnímu průběhu volebního klání předseda ODA Pavel Sehnal.

ODA v letošních volbách znevýhodnila také burcující kampaň vedená některými stranami, kdy lidé měli pocit, že musí volit strany, které již podle předvolebních průzkumů mají jistotu, že se dostanou do poslanecké sněmovny.

Občanskou demokratickou alianci čekají prezidentské volby. Má kvalitního kandidáta, zkušeného manažera a výraznou osobnost, pana Vratislava Kulhánka. ODA jde do prezidentských voleb s vybudovanou členskou základnou, kvalitním zázemím, zkušenostmi z parlamentních voleb a s vědomím chyb, kterých se v této kampani dopustila a které rozhodně nebude opakovat.

„Své názory a myšlenky rozhodně neopustíme a dál budeme stranou pravicovou, liberální a budeme hájit nejen podnikatele, živnostníky, ale i zaměstnance, prostě lidi, kteří se neštítí práce. Více se zaměříme na mladé lidi a seniory. Budeme se dál snažit, aby lidé časem pochopili, že budoucnost, pokud má být lepší pro všechny, musí být spojená s tvrdou prací, vzájemnou spoluprací, ale i se slušností, respektem a odpovědností,“ dodal předseda ODA Sehnal.