O svobodu musí pečovat svou aktivitou co nejvíce občanů, nejen politici - ODA

O svobodu musí pečovat svou aktivitou co nejvíce občanů, nejen politici