O NÁS

Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany. Cílem zakladatelů bylo vytvořit platformu politické strany pravicového typu, která umožní občanům aktivní vstup do politiky v rámci jejich regionu. V celorepublikové působnosti by ODA chtěla nabídnout voličům liberálně demokratický přístup, založený na jasně a zřetelně formulovaných cílech. Program strany ODA je a bude vytvářen ve spolupráci
s odborníky v daném rezortu.

Občanská demokratická aliance bude podporovat podnikání a rozvoj demokratické společnosti. Zásadním rysem tohoto programu je omezit vliv státu a veřejných financí na podnikatelskou sféru a bránit tomu, aby veřejné peníze nevstupovaly do sféry, kde je schopen fungovat soukromý kapitál. ODA bude prosazovat, aby peníze, které si občan nebo firma vydělá, zůstávaly z větší části v jejich dispozici a oni mohli rozhodnout o způsobu jejich použití. Znamená to omezit přerozdělování v rámci veřejných rozpočtů.