Nepřehledný a zaplevelený právní řád ČR je nutno zjednodušit

Businessman or minister holding a bible open to John 3:16. White background.

(Praha) – Případ populární a kompetentní předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost ČR Dany Drábové, která podle stanoviska ministerstva vnitra nemůže vykonávat současně mandát neuvolněné členky zastupitelstva Středočeského kraje, je dalším z řady mnoha dokladů o nepřehlednosti a nejasnosti řady českých právních norem. Jak Dana Drábová upozornila, rozpor v dotčených zákonech je dokonce trojnásobný: dle služebního zákona středočeský mandát vykonávat může, dle zákona o volbách do krajů ne, ale dle zákona o volbách do obcí ano. Dana Drábová je totiž také zastupitelkou v domovské obci Pyšely.

Dana Drábová a vedení její strany STAN odmítlo návrh středočeské opoziční ČSSD, aby na svůj mandát v kraji rezignovala. To bude zřejmě také obsahem dopisu, jímž Středočeský kraj odpoví na požadavek ministerstva vnitra. Spor tak asi zamíří k soudu, což Dana Drábová vítá jako cestu k nápravě vzájemně si protiřečících zákonů.

ODA ve svém programu požaduje zjednodušení a zpřehlednění českých právních norem, kterým podle expertů ODA nerozumí dokonce ani soudci, ani advokáti. Dosavadní praxi tzv. legislativní smršti by podle ODA měla nahradit kvalita přijímaných zákonů, zejména v případě norem vzniklých z poslanecké iniciativy. Výsledkem zmatečných a nejasných zákonných norem je mj. obrovský počet soudních pří i v bagatelních záležitostech, které nakonec končí i u nejvyšších soudních instancí. To má pochopitelně vliv také na trvání soudních sporů i s ohledem na fakt, že judikáty vyšších soudních instancí se jako závazné teprve do rozhodování nižších soudů složitě prosazují.

Je také zcela zásadní otázkou, proč by špičkoví a životem prověření profesionálové působící ve státní správě nemohli obohatit činnost zastupitelské demokracie zvláště tam, kde nehrozí žádný jejich konflikt zájmů? Nepochybně právě naopak by takové osobnosti byly zásadním přínosem pro demokratickou správu země. Snaha doslova „unormovat“ všechny aktivity života společnosti je dokladem podceňování schopností občanů a pokračujícího omezování svobod lidí i tam, kde dle ODA musí hrát hlavní roli morální postoje pod kontrolním dohledem veřejnosti.

Milan Smutný
podporovatel ODA