Nebylo by pro občany ČR výhodné zavést zvláštní zdanění pro banky?

(Praha) – Návrh vládní ČSSD zavést další speciální daně pro banky se minul místem a časem. Protože tuzemské banky mezi sebou o klienty tvrdě soupeří, téma někdejších vysokých poplatků za vedení účtu a malé konkurence je pasé. Jsou-li banky zdravé a financují-li ekonomiku i dlouhodobými úvěr, tak musí být ziskové. ODA má ve svém programu požadavek snížení daní a zjednodušení systému tak, aby občané i podnikatelé nebyli trestáni za úspěch. Ekonomika ČR potřebuje více zdravé konkurence, menší či ještě lépe žádné dotace deformující trh a také ne zvláštní sektorové daně.

Tento protibankovní nápad vládní ČSSD zavání bohužel opět populistickou ideologií a jde na ruku nemalé části populace, která chce opět vše ve společnosti srovnat do šedivého průměru a prosazuje politiku stejných žaludků a zřejmě i stejných schopností a zásluh. Vždyť celkový výnos z daně příjmů právnických osob v ČR tvoří necelých 9 % daňových výběrů státu. Vyšší daně s fakticky zanedbatelným přínosem pro státní pokladnu by se i v případě bank nakonec promítly do nákladů zákazníků. Jestliže velké korporace si nakonec mohou opatřovat výhodné úvěry kdekoli ve světě, malý a střední podnikatel by takové případné nové zatížení bank tvrdě pocítil na dostupnosti a ceně úvěru pro podnikání. Je snad cílem ČSSD vedle rostoucí administrativy a byrokracie zahnat rostoucí zátěží malé podnikatele nakonec na úřad práce pro sociální dávky, na jejichž financování potřebují socialisté přerozdělovat stále více peněz?

ODA chce ponechat aktivním a odpovědným občanům a podnikatelům co nejvíce z jejich vydělaných prostředků pro efektivní investování. To se týká také nutnosti snížit tvrdé zdanění rodin s více dětmi
a zavést jasná pravidla zásluhovosti za vícegeneračně zdravý důchodový i zdravotní systém postavený na odpovědné výchově v tradiční rodině.

Milan Smutný
podporovatel ODA