Naprostá většina obyvatel ČR je hrdá na to, že jsou Evropany, říká průzkum

Před 15 lety České republika vstoupila do Evropské unie a stala se plnoprávným členem tohoto nejbohatšího regionu světa s půlmiliardou lidí v 28 členských státech. Dovršilo se tak emancipační hnutí, které krátce po listopadové revoluci v roce 1989 vyjádřilo už volební heslo Občanského fóra „Zpátky do Evropy”.

I když v minulých 15 letech podpora členství v EU mezi obyvateli ČR kolísala v závislosti na vnitřních politických problémech Unie (např. dluhová krize v Řecku), nebo na špatném zvládnutí mohutné vlny imigrantů do Německa a dalších západních zemí, nyní převládá jasně pozitivní názor.

Aktuálně zveřejněný průzkum agentur STEM a Behavio konstatoval spokojenost s členstvím v EU u 56 procent dotázaných, což je nejvíce za posledních devět let (tj. od doby před propuknutím ekonomické krize). Zároveň ale nadpoloviční většina dotázaných Čechů je toho názoru, že Unie potřebuje reformy. Postoj k celé Evropě je u Čechů velmi dobrý, a to i u kritiků EU. Naprostá většina obyvatel Česka, přes 70 procent, je podle průzkumu hrdá na to, že jsou Evropany.

Další výsledky průzkumu ukazují, že sama české vláda významně pokulhává v prezentaci hodnot
a přínosů Evropské unie. Respondenti v průzkumu požadovali společnou obranu vnější hranice EU, čímž dokumentovali, že o existenci společné agentury pro tyto účely Frontex nemají tušení. Zarážející je, že podstatná část respondentů neví, jak EU funguje. Třeba skoro dvě třetiny lidí neví, že Česko zastupují ministři a premiér v Radě EU či Evropské radě. Zhruba dvě pětiny lidí také neví, že má Česko v klíčových otázkách právo veta, že tuzemské úřady rozhodují o příjemcích evropských dotací nebo že Česko dostává od EU více peněz, než do rozpočtu EU odvádí.

Za podpory médií, jež takové kauzy s oblibou rozšiřují, Češi kritizují Unii a bruselskou administrativu za to, že řeší banality, které by si měl každý členský stát vyřešit sám. Češi v průzkumu požadovali, aby se EU soustředila na světové problémy, tedy na obranu vnější hranice a zajištění míru. Prioritami spolupráce v EU by podle dotázaných měly být hlavně bezpečnost a lepší kvalita života, tedy třeba kvalitní potraviny a čisté životní prostředí.

Posledních 15 let potvrdilo, že kritický postoj občanů k EU je často způsoben českými politiky, kteří se vymlouvají na byrokracii Unie, ve skutečnosti je to ale domácí parlament, který evropskou byrokracii při převádění do českých zákonů ještě aktivně přitvrdí.

Při poměrně hojné kritice evropské dotační politiky se málo zdůrazňuje, že skandály spojené s dotacemi (jichž ČR za 15 let získala o 750 miliard korun více, než do společného rozpočtu zaplatila), o jejichž uplatnění rozhoduje Česko samo, jsou výhradně spojeny s tuzemskými aktéry.

To, že v mezinárodním hodnocení je Evropa dlouhodobě nejbezpečnějším světadílem a Česká republika je v první desítce nejbezpečnějších zemí na světě, je výsledkem zásadní geopolitické role Evropské unie, která překonala válečné hrůzy, šovinismus a traumata z 20. století.

Mějme to na paměti jako hrdí Evropané, žijící desítky let v míru a prosperitě.

 

Zdeněk Somr
místopředseda Občanské demokratické aliance