Na učitele musíme myslet ne jen před volbami

Volby jsou asi jediným momentem, kdy se vlády naší země zabývají tímto dlouhodobým problémem. Učitelská profese ztrácí postupně kredit. Mladí a vzdělaní lidé hledají své uplatnění jinde než ve školství a to by se do budoucna mohlo velmi negativně projevit v dalším poklesu úrovně vzdělávání. Celý systém trpí komplikovaností a bohužel také lhostejností vlády. Pro ODA je školství jednou z hlavních priorit. Problematiku školství chápeme jako nikdy nekončící cestu, na které je potřeba neustále pracovat a věnovat se jí. Učitelé nemohou čekat na předvolební dárky. Musíme saturovat jejich postavení ve společnosti. Musíme umět jejich náročnou práci ocenit.

Analýza expertů z think-thanku IDEA CERGE-EI z června tohoto roku prokázala pro Českou republiku nelichotivé prvenství: průměrné platy českých učitelů jsou vůbec nejnižší ze všech 28 zemí Evropské unie a navíc patří k nejnižším i mezi 35 ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi světa (OECD). Mzdy českých učitelů dosahují pouhých 56 % platů vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ČR, přičemž průměr zemí OECD je 85 %.

„Studie IDEA PRO VOLBY 2017: „Nízké platy učitelů: Hodně drahé šetřenírekapituluje odměňování učitelů v České republice, poskytuje i mezinárodní srovnání a osvětluje souvislosti, jak se učitelské platy promítají do kvality učitelského sboru a vzdělávání,vysvětluje autor studie a výkonný ředitel IDEA CERGE-EI Daniel Münich.

Alternativní ukazatele učitelských platů na neutěšené mezinárodní pozici ČR nic nemění. Například výdaje učitelských platů na jednoho žáka v relaci k HDP na hlavu (5 %) nás se Slovenskem řadí rovněž na poslední místo a rozdíl oproti průměru OECD (9 %) je propastný. I s ohledem na paritu kupní síly zaujímá ČR poslední místo v úrovni výdajů na vzdělávání na 1. stupni ZŠ a je téměř na polovině průměru zemí OECD a EU22.

Zkušenější učitelé prý dostanou příplatek tři tisíce. O zvýšení platů učitelů informovala ministryně školství Kateřina Valachová. „Pro naše děti chci ty nejlepší učitelky a učitele. Právě jsem prosadila na vládě 404 milionů korun na lepší podmínky pro pedagogy od 1. září 2017,“ uvedla ministryně 22.5. 2017 na Twitteru.

Vzpomenout si na ně jednou za 4. roky v rámci volebního boje je smutné. V zemi Jana Amose Komenského je to nepřijatelné. Pokud bychom mněli díky voličům možnost, budeme se v Poslanecké sněmovně permanentně snažit, aby podmínky pro práci našich pedagogů byli srovnatelné s podmínkami, které vytváří pro své pedagogy vlády v rámci Evropské unie. Potřebujeme vzdělané lidi. Z našich škol, musí vycházet odborníci, lidé s maximálně možným způsobem rozvinutým talentem. Bez schopných pedagogů se to nikdy nepodaří.

Expertní tým ODA