Mýlíme se, chybujeme, ale jsme svobodní

17.11.2018 to bude právě 79 let od černého pátku 17. listopadu 1939, který znamenal počátek jednoho z nejtemnějších období českých národních dějin, a jistě nejtemnějšího období života akademického.

Dnešní generace vysokoškoláků si určitě nedovede představit jednorázové uzavření všech vysokých škol, opatření, kterým heydrichovci chtěli utlumit a ochromit český národ. Vzdor devíti studentů, sedmnácti vysokých důstojníků velení Obrany národa a 235 českých vlastenců skončil popravou a zastřelením. Okolo 1200 studentů bylo deportováno do koncentračního tábora.

Vzpomenout a poděkovat je naší povinností, přestože si plně uvědomuji, že ani tak nedokážeme obsáhnout neuvěřitelné úsilí lidí, kteří opustili své domovy a bojovali na pevnině, ve vzduchu i pod vodou proti mnohdy daleko lépe technicky vybavenému fašistickému nepříteli.

Oběti 17. listopadu 1939 by určitě potěšila zpráva, že právě v den výročí jejich vzdoru studenti a posléze celý český národ uskutečnil čin, který vstoupil za půl století do českých dějin podruhé. A sice 17. listopad 1989, který nastartoval tak vytoužený návrat ke svobodě a demokracii. Proto děkuji podruhé všem studentům a široké veřejnosti, která dokázala jít pevně za svými ideály i v roce 1989.

Připomínáme si události 17. listopadu 1939 i události, které s tímto datem úzce souvisí. Ve skutečnosti však máme na mysli především konkrétní aktéry těchto událostí. Nejedná se přece o vzdor vůči národnímu ponížení jako takový. Nejde o odpor vůči přesile jako takový. Jde o postoje konkrétních lidí, kteří neváhali riskovat, protože ve svém štítu nesli svoje přesvědčení, kterému věřili, které si nedali vzít a které se rozhodli bránit za každou cenu. To konečně prokázali svými životy později ještě několikrát.

Dnešní den je však státním svátkem dvojjediným. Připomínáme si rovněž události roku 1989. Skončilo období vlády jedné strany.  Současně však vznikla šance k zásadním změnám v politickém uspořádání společenského života. Je obtížné srovnávat17. listopad 1989  17. listopadem 1939,  lze však tvrdit, že listopad 1989 našel inspiraci v listopadu 1939 v symbolech, tedy v úsilí v boji za svobodu, demokracii a nezávislost.

Už 29 let si svobodně volíme cestu ke vzdělání, k poznání, k demokratickému společenskému vývoji. Tato cesta k demokracii je jistě protkána sítí omylů a chyb. Chci ale věřit, že naše odhodlání kráčet cestou svobody a demokracie je nezdolné a že si uvědomujeme, že všechny naše problémy máme ve svých rukách. K tomu je nejprve zapotřebí mít svoje přesvědčení, pevně za ním stát a nebát se jej prosazovat. A v tom vidím pro nás odkaz studentů 17. listopadu 1939 stále živý a dnes snad ještě více než dříve.

Pavel Sehnal
předseda ODA