Modrá záře nad olomouckem…

„Musíme být aktivní. Každý z nás má šanci pro Olomoucký kraj odvést transparentní, konkrétní a pro zdejší obyvatele určitě přínosnou činnost. Víme, kde jsou problémy, máme řešení a musíme komunikovat s místními lidmi, jednat o něm s krajem a radnicemi.  A to i z pozice strany, která ještě nesedí v krajském zastupitelstvu. Tento fakt nám v ničem nebrání.“

Těmito slovy místopředseda krajské organizace ODA a starosta Hranic Jiří Kudláček zahájil v pořadí již druhou konferenci Olomouckého kraje. Páteční odpoledne se následně v olomouckém hotelu Flora neslo ve znamení podnětných diskusí nad krajskými volbami, ale i volbami do Evropského parlamentu.

Následně si členové ODA v Olomouckém kraji zvolili nového předsedu. Stal se jím Jan Nykl. Na tomto postu vystřídal Ladislava Opletala, který byl na vlastní žádost z důvodů pracovního vytížení z funkce uvolněn.

„Politika v regionech se nedá dělat z Prahy. Ačkoliv se ODA už v prvních dvou letech své existence zúčastnila několika voleb, dělá teď nezbytnou práci proto, aby byla standardní politickou stranou.  Chceme-li pokračovat a být úspěšní v resuscitaci pravicové liberální politiky, musíme se opírat o členskou základnu v regionech“, řekl na závěr konference místopředseda ODA Zdeněk Somr.

ROZŠÍŘENÉ ZÁVĚRY KRAJSKÉ KONFERENCE:

Konference vzala na vědomí rezignaci stávajícího předsedy Ing. Arch. Ladislava Opletala a do svého čela si zvolila nového předsedu Krajské organizace ODA Olomouckého Kraje Mgr. Jana Nykla.

Místopředsedy nadále zůstávají  Jiří Kuláček, současný starosta města Hranice a Mojmír Lýsek.

Konference dále zhodnotila úspěšnou kampaň ve volbách do obecních zastupitelstev v loňském roce a schválila pokračování ve stejné strategii i pro volby do krajských zastupitelstev, které se budou konat na podzim roku  2020.

Občanská demokratická aliance do nich půjde pod názvem Krásný Olomoucký kraj.

Krajská konference se ztotožnila s vynecháním účastni ODA v letošních volbách do evropského parlamentu a to více energie chce investovat do jednotlivých regionálních témat, které dlouhodobě trápí občany Olomouckého kraje, jako například zvýšení investic do oprav silnic druhých a třetích tříd.