Mgr. Zdeněk Kratochvíl – lídr Pardubického kraje

Osobní motto: Baví mě změna, baví mě jít dopředu, baví mě současný okamžik.

Odpovědnost by podle něj měli převzít také občané ČR a více se zapojit do rozhodování o řízení státu. Několik let působil ve veřejné zprávě. V pardubickém kraji se mu například povedlo zprovoznit komunikační platformu pro nestátní neziskové organizace, kraj a složky IZS (Integrovaný záchranný systém). Cílem bylo zefektivnit zapojování nestátních neziskových organizací do mimořádných událostí velkého rozsahu (například rozsáhlé povodně) a koordinaci vydávání humanitární pomoci tzv. PANEL. Je ředitelem na soukromé základní škole Na rovině, kde se snaží vést žáky k odpovědnosti za volbu předmětu a formy studia, protože se tak žáci lépe rozvíjí a učení je více baví. Absolvoval výcvik na profesionálního kouče dle standardů ICF. V této době odešel ze státní správy a začal podnikat, jako obchodník s BOZP a PO. Také však poskytoval profesionální koučink pro menší podnikatele či organizace. Byl oceněn generálním ředitelem HZS za přínos k tématu preventivně výchovné činnosti. Získal další certifikáty v oblasti komunikace, vzdělávání a psychologie. Od roku 2013 učí na SPŠCH Pardubice. Jako prvnímu dobrovolníkovi pro CEDR o.p.s. se podařilo uspořádat hromadný kurz počítačů s lidmi různých druhů duševních onemocněních. Na Zdravotně sociální fakultě jihočeské univerzity dokončil obor civilní nouzové připravenosti v magisterském programu. Jeho záliby jsou plavání, lyžování a počítačové hry. Je nadšeným příznivcem historických her v přírodě tzv. LARPů. Společně s manželkou Jarmilou vychovávají tři děti.

Proč ODA?
“I přesto, že žijeme v blahobytu, se naše společnost zmítá na pokraji sociální krize. Úředník ve státní správě, stejně jako řadový zaměstnanec, často nevidí smysl svého konání, a to se odráží na kvalitě odvedené práce a následně pak na kvalitě naší společnosti. Toto je potřeba změnit. Věřím, že právě v ODA, jsou lidé, kteří tuto změnu mohou přinést.”