Měřící stanice hlásí stav ovzduší. / Martin Muchka (ODA) – Starosta obce Vráto.

ODA
Možná by si každý mohl pomyslet, že svou polohou v Jižních Čechách je obci Vráto zaručeno automaticky kvalitní a čisté ovzduší. Realita je však trochu jiná.
 
Pravdou je, že časy kdy českobudějovická slévárna jela na plné obrátky a plán se plnil na více než 100% jsou dávno pryč, avšak nově tohoto velkého stacionárního znečišťovatele nahradila spousta jiných, menších. Jedním z nich je například osobní automobilová doprava.
 
Jízda z jedné části Českých Budějovic na druhou mnohdy zabere desítky minut a všechny spaliny, které se při nekonečném popojíždění v kolonách uvolní, pak západní proudění větrů zanese směrem na východ Českobudějovické pánve, kde se nachází i naše obec. Bohužel se po letech útlumu stále ve větší míře objevují i emise pocházející z lokálního vytápění. Jistě si mnoho z nás vzpomene na první polovinu 90. let minulého století, kdy stát štědře dotoval nákup a instalaci elektrických přímotopů. Dnes se však situace dramaticky změnila, a to, co bylo dříve velebené je nyní zatracované. Situace je taková, že nejen naši starší spoluobčané, ale i mladé a sociálně slabší rodiny začaly opět využívat k lokálnímu vytápění fosilní paliva a dnes oblíbené a levné palivové dřevo.
 
Obecní zastupitelstvo, tak po několika stížnostech znovu oprášilo paragraf 17 zákona o ochraně ovzduší. Bohužel, i přes informační kampaň, kterou jsme v tomto směru spustili, se opakovaně každou topnou sezónu potýkáme s porušováním výše uvedeného zákona. Pro lepší informovanost obyvatel byla pořízena měřící stanice, která aktuálně a on-line na webových stránkách obce, podává zprávy o aktuálním stavu ovzduší v naší lokalitě spojené s aktuální kvalitou ovzduší – polétavým prachem.
 
Abychom všechny tyto negativní jevy alespoň maličko eliminovali, přistoupili jsme již v minulých letech k výsadbě nových stromů a keřů okolo komunikací. K této naší aktivitě využíváme finančních darů nejenom od společností, které podnikají v naší obci, ale i finančních prostředků za trvalé odnětí půdy ze ZPF získaných v rámci výstavby dálnice D3 0310/I. V letošním roce jsme navíc zažádali o dotaci na výsadbu mixu 63 kusů stromů, a to dubu, lípy, třešně a javoru. To by alespoň trochu přispělo ke zlepšení mikroklimatu nejen v katastru obce, ale i v jedné malé části našich krásných jižních Čech.
 
Martin Muchka (ODA) – Starosta obce Vráto pro www.lidovky.cz