Lidice jsou věčnou památkou i výstrahou

 • DSC_0140
 • DSC_0148
 • DSC_0164
 • DSC_0997
 • DSC_1027
 • DSC_1049
 • DSC_1188
 • DSC_1334
 • DSC_1406
 • DSC_1490
 • DSC_1681
 • DSC_1725

Osud středočeských Lidic, jejíž 340 obyvatel němečtí nacisté právě dnes před 76 lety popravili a celou vesnici vypálili a srovnali se zemí, je nehynoucí památkou i stálou výstrahou celému lidstvu, že nenávistné šovinistické ideje jsou pro lidstvo nepřijatelné a jejich šiřitelé musí být postaveni na pranýř celého mezinárodního společenství. Občanská demokratická aliance proto připomíná osud Lidic, jejíž tragický osud je varovným symbolem i pro dnešní svět, kde se praktiky rasismu, genocidy, etnického či náboženského a jiného násilí bohužel stále opakují.

Připomeňme si, že obyvatelé Lidic včetně žen a dětí byli vyvražděni 10. června 1942 jako msta za atentát na nejvyššího esesáckého bosse v protektorátu Reinharda Heydricha 27. května 1942 v Praze. Povraždění lidických obyvatel schválil osobně nacistický vůdce Adolf Hitler, přestože obyvatelé této vesničky blízko Kladna a Prahy neměli s atentátem nic společného. Vedle ihned postřílené většiny mužů a žen odeslaných do koncentračních táborů byla největší část lidických dětí hrůzně zavražděna výfukovými plyny na korbě nákladních vozů. Zrůdnost nacistického režimu doložily i vykopání ostatků a likvidace lidického hřbitova, aby na stovky let osídleném území obce mohlo růst jen obilí pro německý národ…Lidice měly být navždy zapomenuty a český národ měl být zlomen a poroben.

Opak se stal pravdou: hrůznost a bestiálnost vyhlazení Lidic a obce Ležáky na Chrudimsku 14 dní poté vedly v celosvětovou akci ke znovuzrození Lidic. Města a obce v Mexiku, Brazílii a USA se na protest proti nacistickému zločinu přejmenovávaly na Lidice; jménem Lidice byly křtěny právě narozené děti. Britští horníci zorganizovali akci Lidice budou žít a zahájili sbírku na obnovu obce. Jméno Lidice nesly československé tanky bojující na západní i východní frontě. Nedlouho po atentátu na Heydricha a následném vyvraždění Lidic a Ležáků vlády Velké Británie (5. srpna 1942) a Francie (29. září 1942) uznaly mnichovskou dohodu, kterou jejich tehdejší premiéři ostudně i osudově podepsali 30. září 1938, za neplatnou od samého počátku. Obec Lidice byla z rozhodnutí československé vlády koncem 40. let obnovena a bylo v ní postaveno 150 nových domů.

ODA se vždy bude zasazovat o to, aby mezinárodní společenství důsledně a všestranně odhalovalo jakékoli snahy o opakování osudu Lidic a aby pachatelé jakýchkoli zločinů proti lidskosti byly spravedlivě potrestáni a navždy postaveni mimo slušnou společnost lidí na celé planetě.

Zdeněk Somr

Místopředseda ODA

AUTOR FOTOGRAFIÍ: Martin Homola​