Kulatý stůl na téma školství se uskutečnil v Olomouci

V Olomouci se uskutečnil kulatý stůl na téma školství za účasti osobností z regionu, které se problematice školství věnují.
/Připravujeme pro vás video záznam/.

Účelem setkání bylo rozklíčovat z regionálního pohledu největší úskalí, se kterými se střetávají střední školy a jakou představu mají osobnosti zainteresované v oblasti školství a zaměstnanosti z Olomouckého kraje o jejich řešení. Zásadním tématem diskuze byla kvalita středního školství a především otázka, zdali má dnešní střední školství vychovávat absolventy s uplatnitelným vzděláním na trhu práce.

V diskuzi si vyměnily své názory na danou problematiku Mgr. Miroslav Gajdůšek, vedoucí odboru školství a mládeže Olomouckého kraje, RNDr. Zdeněk Somr, čestný prezident Hospodářské komory ČR, dále pan RNDr. Petr Konečný, ředitel SŠTO Kosinova v Olomouci či paní Alena Benýšková, vedoucí personálního oddělení SŽDC Olomouc a také PHDr. Radim Kašpar, ředitel okresní Hospodářské komory v Olomouci a pan Mgr. Radek Čapka ředitel olomouckého gymnázia Čajkovského.

Účastníci diskuse našli shodu v tom, že potřeby trhu práce by měly umět školy definovat a reflektovat. Ovšem problém má příčiny nejen v systému vzdělávání, ale v postupné ztrátě prestiže odborného středoškolského vzdělávání a náprava bude vyžadovat hlubokou společenskou diskuzi. Všichni se ovšem shodují na potřebě co nejvíc propojit spolupráci mezi středními školami a mezi firmami, které potřebují mladé lidi s potřebnou kvalifikací.

Jak zástupci škol, tak za stranu zaměstnavatelů členové HK ČR a SŽDC Olomouc shodně říkají, že je potřeba podpořit systém, kdy budou absolventi škol ukončovat studium jako kvalifikovaní lidé. Účastníci diskuze hovořili o konkrétních řešeních, jako například zavedení stipendií pro studenty, kteří budou v rámci případného duálního vzdělávání absolvovat svou odbornou přípravu pro své zaměstnání přímo ve firmách. Zástupci škol nicméně avizovali, že spousta faktorů, které zaměstnavatelé navrhují už přicházejí do praxe. Snaha podporovat specializované obory, ze kterých odchází studenti připravení na své budoucí zaměstnání je daná. Nicméně problémem je stále nedostatek studentů v středoškolském odborném vzdělávání. Jak podotkl zástupce Olomouckého kraje, na některé pracovní pozice není nezbytně nutné vychovávat studenty v oborech s maturitou. Zároveň jde podle Mgr Gajdůška o to, že je problém v metodice ministerstva školství, zmínil i problém který přetrvává v přijímání studentů na maturitní obory bez ohledu na úroveň naplnění požadavků při přijímacích zkouškách.

Potřeba komplexního vzdělávání pro požadavky odborné praxe pak tvoří základní rozpor mezi zástupci odborných škol a například gymnázií. Zatímco odborné střední školy hledají pro trh práce odborníky a talentované studenty pro konkrétní obory, vzdělávací systém v ČR stále preferuje obecné vzdělávání, které ovšem neposkytuje potřebnou kvalifikaci pro reálnou schopnost uplatnit se po ukončení studia.

V obecné rovině se účastníci debaty shodli na tom, že je potřeba navrátit střednímu školství autoritu, nastavit jinou atmosféru ve školách, v řízení škol a v autoritě pracovníků ve školství.

Diskuze se pochopitelně nevyhnula ani tématu financování středních škol, které je podle zástupců škol stále nedostatečné. Vzhledem k tomu, že školy již dnes připravují studenty s ohledem na razantní pokrok v průmyslu a v technologiích a na přípravu na průmysl 4.0 je stále náročnější na odbornou přípravu na budoucí zaměstnání. Zároveň se debata věnovala i na vybavení škol, které zdaleka neodpovídá potřebám kvalitní profesní výuky a odborné přípravy.

Závěrem si diskutující za klíčový výsledek debaty stanovili potřebu osvětové debaty a kampaně, která vrátí odbornému školství nejen prestiž, ale především studenty, kteří po absolvování studia budou plnohodnotnou součástí pracovního trhu a budou mít větší jistotu, že se nedostanou do síta úřadů práce.