Klesající nezaměstnanost?

(Praha) –  ODA je stranou pro aktivní občany a podnikatele. Právě podnikatelé jsou hybnou silou hospodářství a úspěšný podnikatel rovná se úspěšný zaměstnanec. Je nesporně dobře, že nezaměstnanost v ČR klesla na jednu z nejnižších úrovní posledních let. Oproti jiným evropským zemím je naše míra nezaměstnanosti skutečně nízká. Přestože ekonomové a politici radostně plesají a hledají příčiny tohoto pozitivního trendu, nikdo si není příliš ochotný odpovědět na otázku, nakolik jde o dlouhodobý jev a nakolik je to jev, který se zanedlouho obrátí.

To, jestli ve vývoji nezaměstnanosti dojde k negativnímu zvratu, záleží na tom, na jak pevných základech je naše ekonomika postavena. Jak se povede našim podnikům obstát v tvrdé konkurenci. Není úplně jednoduché předpovídat vývoj, nicméně lze si stanovit nezbytné podmínky či kroky, které je nutné učinit v budoucnu, abychom v rámci konkurenčního boje nebyli zatlačeni do defenzivy. K tomu potřebujeme schopné a silné podnikatele.

O podpoře podnikatelů hovoří všechny vlády. Nicméně jen málokterá své sliby dokáže naplnit. Realita posledních let – zvláště díky Andreji Babišovi – je taková, že jsou stanovovány stále nové a nové povinnosti podnikatelům. Mnoho lidí, kteří by byli ochotni a schopni podnikat, je odrazováno oněmi mnohdy nesmyslnými, nepromyšlenými a spornými nařízeními. Ruku v ruce s tím jde i snaha vše regulovat, každý sebemenší pokus nalézt nový segment trhu je ihned podroben regulaci, omezením či dokonce zákazu. Krásným příkladem jsou pokusy pražských politiků v čele s primátorkou Krnáčovou regulovat, či lépe řečeno zadusit krátkodobé pronájmy, tzv. AIRBNB.

ODA je stranou, která primárně chce podnikatelům pomáhat, protože ví, že to jsou především oni, kdo hospodářství posouvají kupředu. ODA chce být onou politickou platformou, která umožní českým podnikatelům prosadit rozumné podmínky pro jejich činnost – platformou, která se postaví všem stranám a politikům, kteří se domnívají, že výsledkem jejich činnosti má být hloupá regulace a nárůst administrativy…, a že takových politiků u nás je – zvláště těch, kteří si z politiky udělali výnosnou živnost!

Ing. Jan Skalický
expert ODA