Kdy už konečně skončí NEUDRŽITELNÝ NEROZVOJ ?!?

(Praha) – V naší zemi se zastavil rozvoj. Přemíra administrativních překážek, chybějící potřebná legislativa, ale hlavně nedostatečná vůle a odvaha politiků rozvíjet jim svěřené oblasti, způsobily nevídanou paralýzu veřejné správy v oblasti investiční výstavby. Nejvíce se to týká výstavby dopravní infrastruktury. V České republice se téměř nestaví nové dálnice ani tolik potřebné obchvaty měst, výstavba nových vysokorychlostních železničních tratí je plánována na léta 2035-2050, na vodních cestách se rozvoj zastavil téměř zcela. V Praze, nejkrásnějším městě světa, se nová tramvajová trať nepostavila přes 10 let, Pražský okruh se stává téměř nepostavitelným veledílem, v pokračování dostavby Městského (vnitřního) okruhu vedení města tápe ve fázi výběru trasy a realizaci tak odkládá také o 15 let. Na potřebné silniční radiály, které odvedou kolony automobilů z obytných čtvrtí jakoby se zapomnělo ..
Za posledních 15 let naši zemi většina významných dopravních koridorů obešla, naši dopravci musí podnikat na silnicích a vodních cestách Evropy, u nás by se neuživili.
Z tolik opakovaného zaklínadla o UDRŽITELNÉM ROZVOJI se zkrátka stal NEUDRŽITELNÝ NEROZVOJ.

Odpůrci výstavby zvláště pak čehokoliv namítnou: je potřeba snížit počet aut ve městech, lodí na řekách a stavět další domy už také není třeba. Ve Velké Britanii na to mají pěkný termín – NIMBY = Not In My Back Yard. „Já jsem si dům postavil, ale s výstavbou čehokoliv v mém sousedství NIKDY NEBUDU SOUHLASIT !“ A podobně můžeme odvodit „Já do práce musím autem jet, ale ostatní by to měli omezit.“
A právě v tom tkví problém současného nerozvoje. Chceme-li mít méně aut v ulicích, musíme budovat sítě veřejné dopravy a pro ta auta obchvaty a záchytná parkoviště. Chceme-li mít na dálnicích méně kamionů, musíme dopravcům umožnit využití alternativních dopravních tras a módů, například dostat přepravu stavebních hmot, odpadu a sutí na vodní cestu. Tak jako to dělají ve vyspělých evropských zemích. A to nemluvím o tom, že rozvoj a ne restrikce, přinesou řadu pracovních příležitostí a prospějí ekonomice státu. Odpůrci namítnou: nemáme dost financí na tak rozsáhlé stavby !
Opak je pravdou! Ministerstvo dopravy nestihne ročně proinvestovat 12-19 Mld. Kč. Na vině je zaostávající příprava staveb, pomalé výkupy pozemků. Město Praha má na účtech 45 Mld. a neví kde je proinvestovat. Myslím, že přišel čas skoncovat s NEUDRŽITELNÝM NEROZVOJEM a ničemu neprospívající EKO-korektností. Všechny zmiňované dopravní stavby lze stavět s důrazným ohledem na životní prostředí. Jen je potřeba nebát si přiznat, že součástí přírody je i sám ČLOVĚK a že za „ochranou životního prostředí“ se často skrývá právě ta zmiňovaná nevůle a neochota rozvíjet. Proto jsem se stal členem ODA. Současným vládním stranám vůle a odvaha rozvíjet evidentně chybí. Občanská demokratická aliance chce svoje síly napnout k rozvoji infrastruktury v naší krásné zemi.

ODA se zaměří na urychlení těchto potřebných kroků v oblasti dopravní infrastruktury:
– legislativa: chybí kvalitní Stavební zákon, Zákon a liniových stavbách, špatný Zákon o veřejných zakázkách, nekvalitní je legislativa v oblasti ŽP, nedostatečná je podpora pro výkupy pozemků pro    dopravní stavby
– dlouhodobá koncepce: tu postrádáme desítky let, zejména v kontextu evropských návazností
– urychlení přípravy staveb: je třeba dohnat skluz min. 10 let
– financování: reagovat na změny pravidel evropských dotací
– harmonizace podmínek pro různé druhy dopravy na dopravním trhu a podpora vyváženosti dopravních módů: podpora nejekologičtější a nejlevnější vodní dopravy
– strukturální změny: o 1 stavbě často protichůdně rozhoduje až 6 ministerstev
– rozumný přístup k ochraně ŽP
– a hlavně: odvaha a vůle překonat obtíže

Žádný z uvedených úkolů nepotřebuje vymýšlet specifická česká řešení. Ve výstavbě všech typů dopravní infrastruktury i v řešení dopravních problémů, včetně bezpečnosti dopravy, máme v okolních zemích dost příkladů osvědčených úspěšných postupů! Přestaňme ustrašeně přešlapovat na místě a napněme společně odborné síly a odvahu!

Nejen v dopravě přeci platí: „Tam, kde je vůle, tam je i cesta!“

Ing. Jan Skalický
Dopravní expert ODA