Jsou investice do vědy a výzkumu dostatečně efektivní?

Záměr ministra financí Ivana Pilného (ANO) snížit rozpočet na vědu a výzkum pro příští rok o necelé 3 miliardy z původních 36 miliard korun vyvolal debatu o účelnosti vynakládaných prostředků na vědu a výzkum. Podle ODA jsou peníze investované do vědy a výzkumu nezbytným předpokladem pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, musí však být vynakládány efektivně. „V centru pozornosti musí stát spolupráce firem a výzkumných institucí, která přinese zcela konkrétní výsledky v podobě nových produktů. Vláda by proto měla daleko více podporovat aplikovaný výzkum, aby byla zajištěna návratnost investovaných prostředků,“ říká předseda ODA Pavel Sehnal.

Přestože bychom při pohledu na zvyšující se počet patentů udělených v České republice mohli nabýt pozitivního dojmu, je důležité si uvědomit, že podíl patentů podávaných českými vědci u Evropského patentového úřadu je oproti tomu zanedbatelný. Podíl českých patentových přihlášek představuje pouze 0,09% z celkového počtu přihlášek podaných u evropského úřadu. Podle ČSÚ se tak ČR nachází v počtu podávaných patentových přihlášek hluboko pod průměrem evropské osmadvacítky. „Stejně žalostný poměr pak vychází i při srovnání vynakládaných prostředků na vědu a výzkum a příjmů České republiky ze zahraničních patentů,“ dodává Sehnal.

ODA proto důrazně apeluje na účelné rozdělování prostředků na vědu výzkum a výrazně větší podporu aplikovaného výzkumu a spolupráce výzkumných institucí s firmami. „Není možné investované peníze do vědy a výzkumu neustále zvyšovat bez toho, abychom se zabývali návratností těchto prostředků. Musíme vytvořit lepší podmínky pro spolupráci firem a výzkumných institucí, aby jejich projekty byly již na svém počátku směřovány ke konkrétnímu výsledku, který zajistí návratnost vložených prostředků a v širším měřítku i zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a českých podniků,“ dodává předseda ODA Sehnal.

 

Miloš Němeček – tiskový mluvčí ODA
Tel: +420 606 649 731
Email: press@oda.cz