JSME S VÁMI JEDEN ROK

Včera 15.5. uplynul přesně jeden rok od prvního celorepublikového sněmu ODA. Utekl rok plný práce a prvních zkušeností s budováním politické strany. Nijak jsme neotáleli a pustili jsme se do práce s plným nasazením a hned v prvním roce jsme absolvovali troje volby. Volby do poslanecké sněmovny, senátní i prezidentské volby.

Na našich kandidátkách se objevili zajímavé a inspirativní osobnosti. Členská základna se rozrůstá a členů i sympatizantů přibývá. Stáváme se součástí České politické scény a trpělivě stojíme na původních programových hodnotách. Formulujeme naše myšlenky a vize o směřování naší republiky s dlouhodobým cílem a bez snahy o populistickou komunikaci, která by obsahovala líbivé fráze slibující vše a všem.

Jsme pravicovou stranou s liberálním pohledem na svět. Svoboda je pro nás klíčovým slovem, které se prolíná každým programovým cílem a my se budeme dál snažit nacházet pochopení pro naše vize u aktivních a pracovitých lidí.

Naši republiku čekají velké změny. Vycházejí z demografických změn, z očekávaných globálních výzev a společenských proměn. Musíme na ně být připraveni a dál trpělivě říkat pravdu o daních, důchodové reformě, nebo například o zdravotnictví. Postupně nám přibývají členové, kteří jsou schopni tyto problémy analyzovat a navrhovat řešení.

Do druhého roku naší existence si vzájemně popřejme, aby se nám dařilo oslovovat čím dál víc voličů. Nacházejme dál sílu a entuziasmus pro tvrdou práci. Odolávejme politickým útokům, vždyť jsou pouze důkazem o tom, že naší práci děláme dobře.

Přeji z pozice předsedy ODA všem našim voličům, členům a sympatizantům, abychom za rok hodnotili naší práci s dobrým pocitem.

Pavel Sehnal