Jmenování vlády – stane se 27. červen potřetí černým dnem našich dějin?

Na stejný den, tedy na 27. červen připadají hned tři důležité události. Tou první v časové ose je poprava doktorky Milady Horákové v roce 1950 po vykonstruovaném procesu, kdy komunistická strana vedená Klementem Gottwaldem potřebovala ukázat, že se s nikým, kdo má jiný pohled na svět, politiku a život, nebude párat.

Druhou událostí v řadě, jejíž výročí připadá na dnešní den, je vydání manifestu 2000 slov. Autorem byl v roce 1968 Ludvík Vaculík, český prozaik, fejetonista, publicista a disident. V manifestu předpověděl vývoj naší země na dlouhá léta dopředu, a to včetně vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Manifest podepsaly tisíce občanů naší země, umělci, dělníci. lékaři, horníci, zemědělci.  Následně byl označen komunistickým vedením za kontrarevoluční a jeho signatáři a autoři byli tvrdě perzekuováni.

Třetím výročím v řadě, které připadá na 27. června, je odchod posledního vojáka Sovětské armády z naší země. V roce 1991 opustil naší zemi poslední z okupantů armád, které nás v roce 1968 zastavily na cestě k demokratizace naší země. 27. červen se stal symbolickým datem. Dvakrát dokázal komunistický režim potlačit vůli občanů této země. Poprvé justiční vraždou (a ne jednou), podruhé vojenským obsazením. Do třetice už se prosadila demokracie. Svobodu a demokracii je potřeba stále hájit. Čím více bude lidí, jako byla Milada Horáková, nebo Ludvík Vaculík, tím silnější bude demokracie. Lépe se tak ubrání snahám o autoritářské vládnutí a ovládání společnosti totalitní mocí.

Dnes jmenoval prezident Miloš Zeman vládu, která se podle všeho bude ve sněmovně opírat o hlasy komunistů a občas možná i extremistů. Je na pánech Babišovi a Hamáčkovi, aby se 27. červen do třetice nezapsal do našich dějin černým písmem. A pokud by to hrozilo, máme je včas vyprovodit, stejně, jako posledního sovětského vojáka.

Zdeněk Somr
místopředseda ODA