JIŘÍ STANĚK

ČLEN RADY A PŘEDSEDNICTVA ODA


Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V počátcích své profesní kariéry pracoval v ekonomických pozicích na podnikové úrovni a následně na Ministerstvu financí ČR se zaměřením na financování ekologických projektů a celého resortu životního prostředí. V dalším profesním vývoji se věnoval kapitálovým trhům, byl zodpovědný za řízení velkých bankovních investičních fondů, jejich investování, strategii i řízení rizik. V současné době působí jako obchodní ředitel významné české finanční skupiny s odpovědností za akvizice nových společností a projektů a korporátní financování.

Je ženatý, má 2 dcery. Volný čas věnuje cestování, cyklistice, golfu a zajímá se o historii.

Proč jsem v ODA?

Každá společnost musí stále hledat vnitřní rovnováhy – makroekonomické, společenské, etické, environmentální a další. Žijeme v rychle se měnící a chaotické době, kdy lidé jsou masírováni mnoha mediálními a marketingovými kampaněmi, hájícími různé zájmy.

Výsledkem je často chaotické narůstání výše uvedených nerovnováh ve společnosti (např. nesplatitelná výše zadlužení státu, neúnosná (v budoucnu neufinancovatelná) úroveň státní byrokracie, vzdělávací systém produkuje jiné odborníky než potřebuje praxe (chybí technici, kvalitní řemeslníci), atd. Politici podstatu těchto nerovnováh neřeší a často je dokonce zneužívají ve svůj prospěch. Politiku ODA chápu jako příležitost pokusit se sjednotit reálně a odpovědně smýšlející občany (včetně politiků), abychom společně hledali cesty jak eliminovat tyto hrozby a tím zajistit stabilní budoucnost většině občanů, ale i další generaci našich potomků.