IVO KAPLÁN: Evropotvorná V4 překvapila. Jak odpoví nová šéfka?

ODA
25.7.2019 / PRÁVO – Praha, Střední a Východní Morava
Začíná se blýskat na lepší časy? Soudržnost visegrádské čtyřky při schvalování předsedy, přesněji řečeno předsedkyně Evropské komise překvapila všechny. Výsledkem je zvolení první ženy do čela této byrokratické instituce s větším či menším politickým přesahem podle toho, kdo ji vede. Nová evropská lídryně představuje směr evropské politiky, který má propojovat, nikoli rozdělovat.
Předsedové vlád zemí V4 pocházejí každý z jiné politické skupiny, z tradičně integračních stran zde pozici zelených nahrazují evropští konzervativci a reformisté. Odrazem této skutečnosti se staly i hlavní pasáže v kandidátském projevu Ursuly von der Leyenové. Jedním z příkladů je i návrh na konferenci členských zemí pro léta 2020–2022 či zavedení legislativní iniciativy Evropského parlamentu jako celku.
Matka sedmi dětí se bude mít co ohánět.
Koncem příštího roku po definitivním ukončení zmatků kolem brexitu a rozpočtového výhledu na léta 2021–2027 se tedy ustaví těleso složené z politiků, zástupců národních států a evropských institucí, které rozhodne například o soužití eurozóny s těmi, kteří se k zavedení eura do té doby nepřihlásí. Budou se detailně rozebírat současná Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, známé pod pojmem Lisabonská smlouva.
Čerstvě zvolená předsedkyně Evropské komise, dcera dolnosaského předsedy vlády v éře Helmuta Kohla, matka sedmi dětí, která uspěla jako ministryně pro rodinu ve znásobení porodnosti v Německu, a naopak příliš nepochodila na obraně, navrhuje jako řešení nekonečných diskusí o hloubce či šířce integrace mimo jiné zformování armády pro Evropu, která by se stala výkonnou silou, sestávající z útvarů armád členských zemí Unie. Tak by se stal evropský pilíř NATO skutečností.
Výzva k dialogu s Ruskem při zatímním zachování sankcí je jedním z aspektů této realizace Strategie pro Evropu. Nová Komise si toho na bedra naloží nemálo – kupříkladu vytváření platforem v rámci mezinárodní spolupráce podniků obranného průmyslu, což země Visegrádu zajímá mimořádně. Z dalších gordických uzlů v diáři Ursuly von der Leyenové zmiňme třeba propojování i zabezpečení informačního prostoru či péče o svobodný přístup k novinkám ze světa politiky, ekonomiky, vědy.
Autor: Ivo Kaplán (Autor pracuje jako manažer v mezinárodních záležitostech a externí komunikaci)