Intervence ČNB přinesly českým podnikatelům nejistotu a riziko.

Praha – Česká národní banka by měla v dohledné době rozhodnout o ukončení devizových intervencí. Centrální banka k nim přistoupila počátkem listopadu 2013 pro obavy z deflace. Cílem bylo oslabit českou korunu a držet její kurz na hladině 27 Kč/EUR. ČNB tak do konce ledna 2017 intervenovala v objemu zhruba 1,3 bilionu korun a intervence v řádech stovek miliard korun podle odhadů analytiků pokračovaly i v únoru a březnu.

„Česká národní banka intervencemi do kurzu koruny přinesla českému podnikatelskému prostředí vysokou míru rizikovosti a nejistoty. Uvědomíme-li si, že dnes česká národní banka disponuje přibližně třemi tisíci miliardami devizových rezerv, tak pokud po ukončení intervencí spekulanti stlačí kurz například třeba jen o 10 % na 24 Korun za Euro, pak to přinese ztrátu 300 miliard korun pro veřejné rozpočty.“ Uvedl k chystanému ukončení devizových intervencí předseda Občanské demokratické aliance Pavel Sehnal s tím, že: „ODA bude prosazovat namísto netržních nástrojů typu devizových intervencí, stabilní podnikatelské prostředí, které bude založeno na přijetí společné evropské měny.“

Občanská demokratická aliance je stranou pro aktivní občany a podnikatele. ODA je moderní pravicovou stranou, která podporuje podnikání rozvoj demokracie. Občanská demokratická aliance prosazuje postupné snižování daní a omezení vlivu státu a veřejných financí na podnikatelskou sféru. Cílem ODA je umožnit občanům aktivní zapojení do politiky.

Milan Řepka
mluvčí ODA