Ing. Jiří Staněk – lídr Královehradeckého kraje

Osobní motto :  Spolu to dokážeme změnit

Člen rady a předsednictva ODA, lídr kandidátky ODA  Královehradeckého kraje. Obchodní ředitel významné české finanční skupiny s odpovědností za akvizice nových společností a projektů a korporátní financování. V profesním vývoji se věnoval kapitálovým trhům, byl zodpovědný za řízení velkých bankovních investičních fondů, jejich investování, strategii i řízení rizik. V počátcích své profesní kariéry pracoval v ekonomických pozicích na podnikové úrovni a následně na Ministerstvu financí ČR se zaměřením na financování ekologických projektů a celého resortu životního prostředí. Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Je ženatý, má 2 dcery. Volný čas věnuje cestování, cyklistice, golfu a zajímá se o historii. Východní Čechy jsou jeho rodištěm.

 

Proč jsem v ODA?

Každá společnost musí stále hledat vnitřní rovnováhy – makroekonomické, společenské, etické, environmentální a další. Žijeme v rychle se měnící a chaotické době, kdy lidé jsou masírováni mnoha mediálními a marketingovými kampaněmi, hájícími různé zájmy. Výsledkem je často chaotické narůstání výše uvedených nerovnováh ve společnosti (např. nesplatitelná výše zadlužení státu, neúnosná (v budoucnu neufinancovatelná) úroveň státní byrokracie, vzdělávací systém produkuje jiné odborníky než potřebuje praxe (chybí technici, kvalitní řemeslníci), atd. Politici podstatu těchto nerovnováh neřeší a často je dokonce zneužívají ve svůj prospěch. Politiku ODA chápu jako příležitost pokusit se sjednotit odpovědně smýšlející občany (včetně politiků), abychom společně hledali cesty jak eliminovat tyto hrozby a tím zajistit stabilní budoucnost většině občanů, ale i další generaci našich potomků.

 

Co chci změnit:

Prioritní problém k řešení v Královéhradeckém kraji považuji urychlení dobudování páteřní komunikační sítě, zejména dostavbu dálnice D11 do Polska a prodloužení D35 na Moravu. To je jednoznačná priorita, která je v souladu se základními prioritami ODA na celostátní úrovni. Další  problémy regionu jsou k řešení spíše na úrovni samotného kraje. Jde zejména o problematiku řízení nemocnic  a v sociální oblasti vnímám akutní nedostatek kapacit pro péči o nejstarší  občany – Hospice.