Ing. Dis. Daniela Janíčková – lídr Jihomoravského kraje

Osobní motto: „Není hanbou upadnout, ale je hanbou zůstat ležet“.

Zastupitelka městské části Brno-Žabovřesky, bývalá místostarostka a dnes výkonná ředitelka menší stavební společnosti. V politice je aktivní třináct let. Odborně pomáhá aktivním občanům v různých problematických projektech v Brně, například se zavedením transparentních radnic, s reálnými kauzami PLOVDIVSKÁ, VORONĚŽSKÁ, KOZÍ HORA nebo OC PERLA. Jako výkonná ředitelka pracuje pro stavební společnost, která staví rodinné domy a je zároveň sponzorem projektu veřejné kanalizace a místní komunikace. Jako poradce generálního ředitele Průmyslového stavitelství Brno vedla projekt Výstavby malých vodních elektráren v Albánii, pracovala na projektu spalování výpalků z Bioethanolu ve spolupráci s Tenzou. Dokončenou stavbou byla Hokejová hala mládeže a tělovýchovy v Brně. Pracovala na projektu dotačního programu EUREKA zaměřeného a na výzkum a vývoj záložních systémů, který byl řádně dokončen a aplikován v praxi. Absolventka Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně se zaměřením „Ekonomika a řízení stavebnictví“. Později z důvodu kvalitnějšího zapojení do komunální politiky dálkově studovala Veřejně správní akademii zaměřenou na oblast státní správy a samosprávy v oboru Personálního řízení. Nyní je studentkou MBA se zaměřením na korupci ve veřejné správě.
Je maminkou dvou dcer. Baví ji cestování, lyžování, ping pong, badbinton, petang, bowling.

Proč ODA?
Chtěla bych vrátit lidem tu starou dobrou pravicovou stranu plnou pracovitých lidí a odborníků. Vadí mi, že politici nenesou osobní zodpovědnost za chybná rozhodnutí jako běžní občané. Vadí mi, že v politice je málo zdravého rozumu a chybí zde určitý stupeň morálky. Chceme zákonodárství dát zdravý rozum. Chtěla bych, aby lidé otevřeli oči a nenechali se takto oblbovat.
A právě ODA bude živá voda do parlamentu i do komunální politiky. Jsem přesvědčená, že jsme dobrý tým. Každý jsme jiný, máme osobnosti i obyčejné lidi ze všech oborů a do politiky jsme šli, abychom změnili to, co nefunguje. Vše děláme hlavou a srdcem pro naše děti, naše rodiče a pro naši lepší budoucnost. Jednoduše: CHCEME ZMĚNIT CO NEFUNGUJE!

Co chci změnit:
DOPRAVA – komplexní řešení dopravy kraje v kontextu celé ČR. Chybí obchvat Brna R43 na Svitavy a celá doprava je svedena do centra města na velký městský okruh, který není dodnes zkolaudován. V kraji také chybí rychlostní komunikace R52 na Vídeň a efektivní železniční koridor včetně nového dopravního uzlu v Brně. Taktéž chybí obchvat Břeclavi a Znojma. Právě tato nedořešená problematika, věčné dopravní kolony a zácpy zatěžují životní prostředí imisemi z dopravy.
ŠKOLSTVÍ – posílení kapacity mateřských škol. Zvýšení kvality předškolního a školního vzdělávání. Posílení obliby učebních oborů, včetně výuky přímo v odborných firmách.
SOCIÁLNÍ OBLAST – zvýšení kapacit zařízení pro seniory a zvýšení počtu poskytovaných služeb.
VEŘEJNÁ SPORTOVIŠTĚ – pro všechny věkové kategorie.