AKTUAILTY

Pavel Sehnal – předseda ODA k EU

Téma EU bude i v letošních volbách určitě rezonovat. ODA je přesvědčena že je dobře, že jsme součástí této sjednocené Evropy. Více Pavel Sehnal – předseda ODA.

Zdena Kapičková lídr kraje Vysočina

Do politiky aktivně vstoupila v roce 1989, kdy byla ještě za bývalého režimu v redakci Svědectví u Pavla Tigrida v Paříži. V roce 1990 byla viceprezidentkou Mladých konzervativců. Podnikatelka v cestovním ruchu. Zabývá se...

Ing. Robert VYCHYTIL lídr Zlínského kraje

V politice chce hájit především spravedlivost a bezpečnost. Od roku 2009 pracuje jako technik a stavbyvedoucí. V roce 2008 ukončil po dvaceti-pěti letech svou aktivní vojenskou službu v hodnosti majora. Je absolventem Vysoké vojenské technické školy v Liptovském...

Místopředseda ODA Zdeněk Somr

Dvojkou na kandidátce v Praze je místopředseda ODA pan Zdeněk Somr, čestný předseda Hospodářské komory, který stál u jejího zrodu a po 9 let byl jejím předsedou. V čem vidí překážky rozvoje mladé generace podnikatelů a...

Advokátka a zastupitelka Prahy JUDr. Monika Hášová

Na jednom z předních míst pražské kandidátky reprezentuje ODA paní doktorka Monika Hášová, advokátka a zastupitelka Hlavního města Prahy. Proč se rozhodla kandidovat za ODA? Jak chce podporovat sport a zdravý životní styl a proč...

Lídr Pardubického kraje Zdeněk Kratochvíl

Lídrem kandidátky ODA v Pardubickém kraji je pan Zdeněk Kratochvíl, ředitel základní školy v Třebosicích u Pardubic, kde se snaží vést žáky k odpovědnosti za volbu předmětu a formy studia, protože se tak žáci lépe rozvíjí...

Lídr Ústeckého kraje MUDr. Klára Pohanková

Lídrem kandidátky ODA v Ústeckém kraji je paní doktorka Klára Pohanková, oční lékařka, která je zároveň místopředsedkyní hnutí PRO Zdraví a Sport, s nímž jde ODA do parlamentních voleb. Jak vidí Ústecký kraj a co by...