Energetika potřebuje dlouhodobou koncepci

Podle Občanské demokratické aliance patří mezi tři základní pilíře v oblasti energetiky dlouhodobost koncepce, kombinace více energetický zdrojů a decentralizace zdrojů energie a energetických sítí. „Nárůst spotřeby elektrické energie v souvislosti s růstem HDP a nástupem elektromobility si do budoucna vyžádá další zdroje energie. Počítat s nimi musíme již nyní, abychom zachovali energetickou soběstačnost naší země. Důležité je také využívat více zdrojů energie včetně těch alternativních a za třetí, Česká republika by se neměla bránit trendu decentralizace zdrojů energie a distribučních soustav,“ říká předseda ODA Pavel Sehnal.

Podle ODA není třeba odmítat lokální distribuční soustavy, je však potřeba mít na paměti jejich napojení na centrální zdroje a distribuční soustavu. V případě propojení lokálních distribučních soustav na hlavní distribuční soustavu je pak potřeba správně stanovit poplatky za systémové služby. Pokud by lokální distribuční soustava nebyla propojena s hlavní distribuční soustavou, poplatky za systémové služby by se nemusely vybírat, ale zákazníkům by nebyla garantována trvalá dodávka elektrické energie. Nové zdroje a sítě by mohly zálohovat klíčové funkce společnosti v případě výpadků centrálních zdrojů. Jedná se o datová centra spravující údaje ministerstev financí, sociálního a důchodového pojištění, zdravotnictví, ale i klíčové provozy nemocnic a dalších institucí.

Druhým pilířem v oblasti energetiky je podle ODA kombinace zdrojů energie – jádra, uhlí, vody, větru, slunce. Do budoucnosti lze uvažovat ještě o využití geotermálního tepla a dalších alternativních zdrojů. „Bylo by nesprávné se orientovat pouze na jeden typ energetického zdroje,“ zdůrazňuje předseda ODA Sehnal.

Třetím pilířem je energetická koncepce. Ta musí vycházet z dlouhodobé koncepce Evropské unie, protože energetické systémy jsou propojeny a vzájemně se zálohují.

Česká republika v současné době vyrobí 80 terawatt hodin elektrické energie, z toho 68 terawatt hodin spotřebuje a přebytek ve výši 12 terawatt hodin vyveze.

Při úplném přechodu na elektomobilitu by současná spotřeba 5 miliard litrů benzínu a nafty pro pohon dopravních prostředků představovala 22 terawatt hodin elektrické energie. Pokud budeme uvažovat, že by v časovém horizontu 20 let elektromobilita nepřesáhla 50%, čili 11 terawatt hodin, byla by Česká republika tento nárůst spotřeby schopná plně pokrýt z vlastních zdrojů.

Je však třeba si uvědomit, že na 2% růstu hrubého domácího produktu je potřeba zhruba 1% růst spotřeby elektrické energie. V časovém horizontu 20 let by se tak při růstu HDP o 2% navýšila spotřeba elektrické energie o 20%, tedy zhruba o 16 terawatt hodin.

„S nástupem elektromobility a růstem HDP tak bude Česká republika v horizontu 20 let potřebovat nové energetické zdroje o výkonu cca 16 terawatt hodin. Počítat ale musíme také s výměnou zastaralých bloků současných elektráren,“ upozorňuje předseda Sehnal. Řešení vidí v jaderné energii. „Lze předpokládat, že díky kvalitě současných technologií budou nové bloky jaderných elektráren účinnější a že umožní vyrábět levnější energie. ODA je proto pro výstavbu nových bloků jaderných elektráren o výkonu cca 16 terawatthodin a pro modernizaci současných jaderných elektráren,“ uzavírá Sehnal.