Dotace deformují podnikání v českém i evropském zemědělství

(Praha) –  Jak vyplývá z údajů, které dnes zveřejnilo Ministerstvo zemědělství, v roce 2016 dosáhla rostlinná a živočišná produkce ČR souhrnnou hodnotu 123,6 miliardy Kč, přičemž dotace z EU a kofinancované českým státem se na ní podílely z 25 % (30,8 mld. Kč) a meziročně vzrostly o 3,4 procenta. „Zemědělská produkce Evropské unie odčerpá každoročně kolem 40 % z unijního rozpočtu, přičemž tato podpora je přidělována selektivně díky úspěšné silné agrární lobby některých zemí EU a často také ve prospěch největších podniků,“ upozornil člen předsednictva ODA Milan Smutný. Jak dodal, „dotace zdeformovaly také oblast zemědělství natolik, že bez nich už není agrární produkce sama o sobě zisková. I zde je možné nalézt odpověď na otázku, proč je české máslo v tuzemských supermarketech dražší než německé a proč banány ze zámořské Latinské Ameriky jsou o desítky procent levnější než jablka z blízkých zemí EU.“ Celá oblast je dle Milana Smutného regulována až do absurdna, zemědělci jsou zahlceni administrativou kolem žádostí o dotace, úředníky stanovené kvóty určují co, kolik, za kolik, kde a kdo smí co pěstovat a vyrábět.

V českém zemědělství jdou například obrovské dotace pro velkopodnikatele, kteří na tisících hektarů za dotace pěstují plodiny, které putují do obřích bioplynových stanic, jež by rovněž nefungovaly bez dotací. „Bohulibý záměr lokálně produkovat energii z agrární nadprodukce opět pro místní potřeby se zvrhl vinou deformujících dotací na obří ziskové projekty pro podnikatele, kteří fakticky s českým zemědělstvím nemají co do činění a jsou kontraproduktivní,“ zdůraznil Milan Smutný. Podle nedávného průzkumu Libertiánského institutu plných 84 % dotázaných považuje složitý systém dotací za záměrnou základnu pro nekalou konkurenci, podporuje korupci a ohrožuje demokratický systém. ODA odmítá stále rostoucí objem prostředků přerozdělovaných státem obecně, a to včetně požadavků na růst daní. Stát tak získává stále větší moc a občan naopak ztrácí další svobody. Důsledkem dotačního systému je kromě vytváření podhoubí korupce a klientelismu obrovská administrativa, která spotřebuje značnou část finančních prostředků na svou vlastní existenci, přičemž zdůvodňuje svou existenci vytvářením další byrokratických bariér. Politika se tak dostává pod vliv ekonomické lobby a snižuje se míra demokracie. Cílem už není aktivně a svobodně podnikat a tvořit, ale získat dotace, s nimiž se nakonec plýtvá i na nepotřebné projekty, jež by nikdo z vlastní kapsy nemínil financovat.

Milan Smutný
podporovatel ODA