Dnes je Světový den manželství.

Tento den se stal světovým symbolem pro manželství, které je po léta osvědčeným vztahem mezi mužem a ženou, zároveň oficiálním svazkem tento vztah upevňujícím.

Pojem manželství má v různých kulturách různý význam, ale pro všechny kultury platí, že právě manželství je ekonomicky, sociálně, právně i nábožensky uznáváno jako základní společenská instituce pro výchovu dětí.

V každé době platí a platilo, že rodina je smysluplnou institucí. Výchova dětí, společně vytvářené zázemí pro všechny členy rodiny. Moderní doba tento tradiční model poněkud odsouvá na okraj zájmu společnosti a je to škoda. Mělo by být v zájmu společnosti, církví, spolků, škol ale i politiků, aby institut manželství našel opět půdu pod nohami.

Ztráta důvěry v tradiční hodnoty a tou rodina založená na manželství bezesporu je, vede k tomu, že se nenápadně vytrácí i hodnoty další. Manželství by mělo být i nadále jedním ze základních kamenů státu a ani velmi liberální společnost by neměla hazardovat se ztrátou svých základních kamenů.