Díky

Na závěr mé středočeské kampaně bych chtěl poděkovat.

Chtěl bych poděkovat mým kolegům ze silné trojky, jak jsme to nazvali v našich předvolebních novinách.

Michaele Holinkové Popkové – skvělé matce čtyř synů, která dokázala vyměnit karieru úspěšné šéfredaktorky za vlastní vydavatelskou činnost.

Martinovi Starému, neuvěřitelně skromnému a pracovitému člověku. Při středečním odpoledni, které jsme spolu v rámci kampaně strávili v Kutné Hoře, je mi jasné, proč tam vyhrál volby. Lidé ho tam mají rádi.

Děkuji i všem dalším kolegům, kteří s námi jsou na naší středočeské kandidátce, že šli s námi do toho. Děkuji i celému volebnímu štábu ODA za neuvěřitelné nasazení.Děkuji i kolegům ve vedení ODA a především předsedovi strany Pavel Sehnal za velkou podporu.

Děkuji také všem, kteří nám dali svůj hlas, za to, že uvěřili naší snaze udělat na kraji změnu jeho fungování. Na kraj chceme vrátit tradici, zodpovědnost a spoleh na to, že věci, které říkáme, se také stanou.Děkuji i všem těm, s nimiž jsme mluvili v rámci naší kontaktní kampaně, odnášíme si do další práce ve středních Čechách mnoho konkrétních návrhů a podnětů.

Zdeněk Somr