Daňové návrhy ČSSD by vedly ke zmrazení nižších mezd v ČR proti vyspělým zemím EU…

(Praha) – Před parlamentními volbami představila vládní sociální demokracie další návrh na progresívní zdanění výše příjmových skupin obyvatelstva. Je zřejmě reakcí na nedávný průzkum veřejného mínění, podle nichž si to přeje polovina dotázaných. Jestliže ODA se ve svém programu zasazuje o zvýšení příjmů pracujících Čechů a přiblížení jejich životní úrovně vyspělým státům Evropské unie, tak tyto návrhy ve skutečnosti vedou k nivelizaci, samozřejmě na společnou nižší úroveň. Jak známo, oprávněný růst mezd a platů podnikatelů i zaměstnanců založený na růstu produktivity a úspěchu produktů a služeb na konkurenčních trzích s sebou objektivně nese tlak na zvýšení mezd také v dalších oblastech. Občan ČR v průměru měsíčně vydělává 27.000 Kč hrubého, občan sousedního Rakouska či Německa 4x více. Nyní by měly být více zdaněni ti, kdo vydělávají 48.000 Kč a více.

Experti ODA i dalších institucí přitom upozorňují, že Česká republika je ve srovnání s EU již nyní extrémně rovnostářská země v příjmech. Přijetí návrhů ČSSD by znamenalo další zatížení systému daní, kdy by se např. plat manažera s 60.000 Kč měsíčně hrubého musel danit čtyřmi různými sazbami. To by bylo spojeno s dalšími administrativními náklady a byrokracií. ODA se ve svém programu zasazuje o snížení daní právnických i fyzických osob zpět na 15 %. Zcela nově by stát měl přehodnotit daňové úlevy počítané ze superhrubé mzdy pracujících rodičů v rodině se třemi a více dětmi. Reálná prorodinná politika s ponecháním vydělaných peněz na odpovědnou výchovu dětí by měla nahradit složitý a drahý systém sociálních dávek. Taková politika ovšem vyžaduje podstatně štíhlejší a efektivnější státní administrativu, mj. s využitím digitalizace.

Bohatství českého státu tvoří odpovědní, svobodní, iniciativní a podnikaví lidé. Jak známo, lidé se liší v mnoha okolnostech, ale také ve svých schopnostech. Ti, kdo jsou schopni tvořit a vést druhé, by neměli být za svůj úspěch trestání, ale stát se příkladem k tomu, jak rozšiřovat střední třídu jako přirozeného stabilizačního faktoru sociálně soudržné společnosti.

Milan Smutný
podporovatel ODA