Co vlastně je 5G síť a máme se jí obávat?

V poslední době se tento pojem objevuje čím dál častěji jak ve sdělovacích prostředcích, tak v článcích na internetu, je i často probíraným tématem na sociálních sítích. Mnozí z diskutujících ani neví, o co přesně se jedná, a tak se postupně šíří fámy a dezinformace.

Co tedy přesně 5G síť je?

Označení 5G se používá pro telekomunikační standard připravované mobilní sítě nové generace (5G – pátá generace bezdrátových systémů). Měl by umožňovat výrazné, zhruba desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti oproti nyní používané síti 4G. Rychlost přenosu by měla dosahovat až 20 Gbit/s a snížení odezvy na jednotky milisekund.

Nová síť sice bude podstatně rychlejší. Co je ale důležitější – bude mít výrazně nižší odezvu. Do hry tak vstupují technologie, které zatím kvůli dlouhým reakčním časům nemohly být brány v potaz. Třeba autonomní řízení nebo operace na dálku. Prostřednictvím 5G sítí a budoucí komunikační technologie se významně posílí a změní doprava, energetika, zemědělství, výroba, zdravotnictví nebo třeba obrana. Očekává se, že vysokorychlostní technologie umožní skutečný digitální rozvoj, s čímž je spojená automatizace každodenních činností a využití internetu.

Spuštění plnohodnotné 5G sítě se dá v Česku očekávat do roku 2024.

A jak je to se škodlivostí této sítě? Lze věřit těmto rychle se šířícím informacím?

Škodlivost mobilních sítí je jednou z vytrvalých fám, která existuje už delší dobu. Jsou lidé, kteří věří, že škodí jejich zdraví. Vzhledem k tomu, jak jsou mobilní sítě rozšířené, proběhlo v minulosti mnoho velice důkladných lékařských výzkumů. Žádná z dosud provedených vědeckých studií jednoznačně neprokázala krátkodobý nebo střednědobý vliv elektromagnetického pole mobilních zařízení nebo vysílačů na zdraví (například na vznik rakoviny, poruch spánku, neplodnosti nebo dokonce hypotetického selhání plic). Elektromagnetické pole 5G je výrazně tlumeno zdivem nebo moderními okny s termoizolací, takže expozice lidí uvnitř budov v blízkosti vysílacích zařízení je prakticky nulová. Důležité je také vědět, že pravidla a normy určené evropskou i českou legislativou k ochraně zdraví před případnými účinky elektromagnetického pole jsou striktně nastaveny a vztahují se i na nejnovější technologie včetně sítí 5G.

Roman WERNER
ODA – Praha 2