Chceme, aby se lidem vyplatilo mít rodinu

(Praha) –  Občanská demokratická aliance vidí jako jednu z cest, jak při současném stárnutí populace do budoucna udržet fungující důchodový systém, účinnou prorodinnou politiku, která na rozdíl od složitého a drahého systému různých sociálních podpor skutečně pomůže zvýšit porodnost. Zcela zásadní je snížení daní pracujícím rodičům, kteří budou moci takto ušetřené prostředky investovat do řádné výchovy dětí. Taková politika by se podle expertů ODA projevila již v kratším časovém horizontu růstem počtu narozených dětí, přičemž rodiny by díky těmto prostředkům nakupovaly nové produkty a služby a posílily tak výběr nepřímých daní.

Dalším důležitým krokem je podle ODA vytvoření spravedlivého důchodového systému, který by zohledňoval přínos občanů do tohoto systému a jejich zásluhu na jeho udržitelnosti. V současnosti doplácí na důchody bezdětných lidí a rodičů pouze jednoho dítěte rodiny s více dětmi částkou 38 miliard korun, což je 10% z celkového objemu všech důchodů. Podle expertů ODA by si bezdětní lidé, kteří se rozhodli neinvestovat do výchovy dítěte, takto ušetřené prostředky měli spořit v rámci samostatného důchodového spoření, které by posléze ve stáří většinově pokrylo jejich důchod. Pokud by v průběhu života změnili názor a pořídili si jedno nebo více dětí, naspořená částka by se jim částečně (v případě jednoho dítěte), nebo v plné výši (v případě dvou a více dětí) vrátila.

Česká republika dnes stejně jako řada jiných vyspělých zemí čelí stárnutí populace. V současnosti odvádějí na jednoho penzistu peníze tři pracující lidé. V roce 2025 to budou jen dva a po roce 2050 dokonce pouze jeden pracující. Ani stávající systém zdanění, který již dnes disponuje vysokou mírou daňové zatížení (podle analýzy banky UBS dosahuje až 57 % z tzv. superhrubé mzdy), tak nemůže do budoucna udržet slušnou úroveň starobních důchodů a dalších jistot sociálního státu. Vláda vedená sociální demokracií tvrdí, že tyto odvody nelze snížit, protože jinak mj. nezajistí valorizaci penzí. Ale již nyní stát z jiných daní důchody dotuje 20 miliardami korun ročně. Současná vláda sice zrušila tzv. II. spořící důchodový pilíř, ale skutečnou reformu penzí vůbec neřeší.

Podle ODA je základním předpokladem pro udržení stabilního důchodového systému účinná a smysluplná prorodinná politika, která na jedné straně zajistí pracujícím rodičům menší daňové zatížení a ve stáří pak také spravedlivější důchody. Díky takto nastavenému systému se lidem skutečně vyplatí mít rodinu a stát bude v tomto ohledu skutečně stát na jejich straně, jak by to mělo být, nikoli proti nim.

Milan Smutný
podporovatel ODA