„Celosvětové srovnání měst: Společensky nejatraktivnější je Goteborg, Praha je prý jen průměr.“

(Praha) –  Časopis Reflex zveřejnil na svém webu 27.2.2017 článek Daniela Bareta s titulkem „Celosvětové srovnání měst: Společensky nejatraktivnější je Goteborg, Praha je prý jen průměr.“

V poměrně krátkém textu autor uvádí výsledky studie zadavatele, kterým je web Hostelworld. Více než 12 tisíc lidí hodnotilo světové metropole podle 10 kategorií, mezi kterými byly otevřenost a tolerance obyvatel dotyčných měst vůči ostatním, důvěra v přátele, využívání sociálních sítí a třeba též to, jak často chodí lidé do restaurací či za zábavou. Na prvních třech místech se umístila města Goteborg, Stockholm a Chicago. Praha sice vyhrála v kategorii „důvěra v přátele“, i tak se však umístila až na 32.místě. Sluší se dodat, že v první patnáctce tohoto srovnání jedno město z post-socialistických zemí je, a to Varšava.

Je jistě možné říci, že každá studie je subjektivní a že jiná studie by mohla přinést zcela opačné výsledky. Také je na místě otázka, zda jsou pro nás -Čechy- výsledky těchto studií vůbec důležité. Občanská demokratická aliance je strana zaměřená na podnikatele a živnostníky, tedy na ty české občany, kteří mají přirozený zájem o příliv turistů a investic. Samozřejmě, nejen v Praze, ale v naší malé zemi je Praha pro cizince skutečně největším lákadlem. Je proto logické a správné, aby ti, kteří se o naše hlavní město a jeho mezinárodní pověst starají, dbali o její atraktivitu. Moderní světovou metropoli charakterizuje dostupnost služeb, srozumitelnost komunikace, dopravní obslužnost, zdravé prostředí, bezpečí a pracovní a kulturní příležitosti. A je nutné si přiznat, že v těchto kategoriích zaostáváme. Samostatnou kapitolou pak jsou obstrukce pro stavebníky, developery a majitele pražských nemovitostí, které zdržují architektonický a urbanistický rozvoj našeho hlavního města.

Tyto, zdánlivě čistě materiální záležitosti mají samozřejmě dlouhodobý vliv na psychiku Pražanů a tím i na kvalitu jejich životů, a to včetně jejich chování k cizincům. Spokojený člověk se chová přívětivěji, než ten nespokojený. I proto je cílem ODA v naší práci pro Prahu zajistit zjednodušení stavebních předpisů, dostavbu pražských okruhů a upravení organizace pražské MHD tak, aby tato zlepšení jednoznačně a pořád přispívaly ke spokojenosti nejen turistů, ale také Pražanů.

Štěpánka Nezmarová
členka Předsednictva ODA