Rubrika: ZAPOJTE SE

STAŇTE SE ČLENY

Zapojte se do komunální politiky, buďte aktivní a nenechávejte to na druhých. Na rozdíl od poslanecké sněmovny, která rozhoduje zejména o změnách zákonů, budete jako člen zastupitelstva Vašeho města/obce/městské části spolurozhodovat o zcela konkrétních...

STAŇTE SE PODPOROVATELI / DARUJTE

Číslo transparentního účtu ODA: 2301247874/2010 vedený u FIO banka, a.s. Tento účet slouží výhradně pro zasílání sponzorských darů. Není určen pro placení členských příspěvků! Upozorňujeme potencionální dárce, že je třeba v souladu s ustanovením...

STAŇTE SE PŘÍZNIVCI

Osoba, která splňuje podmínky členství, ale nechce se stát členem Strany, může získat statut příznivce Strany. Příznivec je oprávněn účastnit se jednání orgánů Strany, která jsou podle těchto stanov veřejná, může mu být uděleno...