Rubrika: VEDENÍ ODA

PAVEL SEHNAL

PŘEDSEDA STRANY Absolvent Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se zaměřením na přístrojovou, regulační a automatizační techniku. Své první pracovní zkušenosti získával ve společnostech Tesla Elstroj a Laboratorní přístroje Praha. Poté se stal obchodním...

ZDENĚK SOMR

MÍSTOPŘEDSEDA STRANY Zakladatel a dlouholetý předseda Středního podnikatelského stavu, organizace, která se věnuje zlepšování podmínek pro střední stav s mottem „Co je dobré pro nás, je dobré pro tuto zem“. V roce 1990 se...

JIŘÍ STANĚK

ČLEN RADY A PŘEDSEDNICTVA ODA Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V počátcích své profesní kariéry pracoval v ekonomických pozicích na podnikové úrovni a následně na Ministerstvu financí ČR se zaměřením na...

PETR KACHLÍK

ČLEN RADY A PŘEDSEDNICTVA ODA Vystudoval obor automatizované systémy řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze, kterému se věnoval po ukončení studia ve společnosti Poldi Kladno, později ve Státní bance československé a nakonec v...

LADISLAV OPLETAL

ČLEN PŘEDSEDNICTVA ODA Architekt, projektant a developer staveb. Chce napravit přebujelé administrativy nejen na místních a krajských úřadech, ale i na ministerstvech. K tomuto přesvědčení dospěl především na základě zkušeností z letitých neúnosně protahovaných jednání...

ZDENA KAPIČKOVÁ

ČLENKA PŘEDSEDNICTVA ODA Do politiky aktivně vstoupila v roce 1989, kdy byla ještě za bývalého režimu v redakci Svědectví u Pavla Tigrida v Paříži. V roce 1990 byla viceprezidentkou Mladých konzervativců a dále členkou...