ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč Pavel Sehnal vstoupil do politiky?

 • Pavel Sehnal je úspěšný podnikatel a majitel více jak 50 firem. Při své práci vždy narážel na překážky státního aparátu a musel soustavně čelit odpovědím úředníků, že něco nejde. Rozhodl se, že ono to „NEJDE“ změní na „MUSÍ TO JÍT“ a to nejen u sebe, ale změní to pro všechny občany a podnikatele v ČR.

Proč se rozhodl založit novou stranu? Proč nevstoupil do některé stávající?

 • V České republice dnes kromě ODA snad už neexistují skutečné pravicové strany, které by neodbíhaly z pravé části do středu politického spektra.

Proč se Pavel Sehnal rozhodl znovuobnovit ODA?

 • Tato značka reprezentovala pravicové hodnoty, které byly Pavlu Sehnalovi blízké. Říká, že by byla škoda, kdyby taková značka zcela zanikla jen proto, že její bývalí představitelé nedokázali řádně hospodařit. V minulosti se jednalo o zavedenou značku na pravé straně politického spektra, kterou zná většina občanů ČR. Proto není třeba lidem vysvětlovat o jakou stranu se jedná.

Co se stalo s dluhy ODA?

 • Pavel Sehnal pomohl likvidátorovi strany řádně ukončit činnost strany. Dluhy strany vzniklé za působení původních představitelů, byly již promlčeny.
 • Značka ODA nebyla původními zakladateli zaregistrována. K její řádné registraci došlo až Pavlem Sehnalem.

Proč do nové ODA nechtěli vstoupit jejích původní zakladatelé?

 • Pavel Sehnal oslovil pana Pavla Bratinku. Ten pouze popřál nové ODA hodně zdaru, ale sám se nechtěl do činnosti ODA zapojit vzhledem ke svému vysokému věku. Pan Daniel Kroupa jednání s Pavlem Sehnalem odmítl.
 • Nová ODA má s tou starou značkou pouze společné pravicové hodnoty, jinak se jedná o stranu s novými lidmi a novým pravicovým programem.

Kdo je voličem ODA?

 • Nová ODA je stranou pro všechny slušné a pracovité lidi, kteří sdílí pravicový pohled na svět a na zřízení státu. Ten by měl nechávat více peněz v rukou těch, kteří je generují. Tedy v rukou občanů a podnikatelů, aby se sami mohli svobodně rozhodnout, jak s nimi naloží. V současné době máme jedny z nejvyšších daní v Evropě, ale jejich účelné užití do veřejných potřeb není nijak znát oproti jiným státům.

Jaké jsou hlavní programové priority ODA?

 • ODA chce především podporovat pracující lidi, snižovat pro ně míru zdanění a administrativu.
 • ODA chce vést Českou republiku směrem na západ do Evropy k přijetí eura a zajistit evropské odměňování práce našich občanů.
 • ODA chce narovnat nespravedlivé dotace, které narušují rovnováhu podnikatelského prostředí a zvýhodňují hrstku podniků před ostatními. Chceme nastavit dotace tam, kde pomáhají, nejlépe do veřejně prospěšných projektů.
 • ODA chce spravedlivé důchody, efektivní zdravotnictví a fungující školství.
 • ODA chce podporovat rozvoj pohodlných fungujících měst, kde lidé nemusí hodiny dojíždět za prací, zábavou či odpočinkem.
 • ODA chce podporovat zdravou přírodu a zdravý životní styl obyvatel.

Jaký máte názor na migranty?

 • ODA je proti masivnímu přijímání migrantů do ČR.
 • Na prvním místě musí být vždy bezpečnost našich obyvatel. Pro jejich bezpečí musíme udělat maximum. Problematiku nelegální migrace musíme řešit na evropské úrovni a naši evropští komisaři musí nastavit takový systém, aby na prvním místě byla zaručena práva Evropanů a teprve na druhém místě potřeby osob nelegálně překračující hranice – označované za tzv. „migranty“.
 • Dle našeho současného právního řádu musí každý člověk, který chce v naší zemi žít, prokázat svoji totožnost a sdělit oprávněné důvody své přítomnosti na našem území. Tato osoba musí dodržet naše zákony, aby se mohla integrovat do naší společnosti.
 • V každém případě si musíme uvědomit rozdíl mezi tzv. migrantem a turistou. Turista je člověk, který k nám přijel s platným cestovním pasem, zaplatil si služby v České republice a chce v naší zemi strávit nějaký vymezený čas. U takovýchto osob bychom neměli nepodléhat předsudkům pro jejich jinou barvu pleti, způsob oblékání či jiné náboženské zvyklosti. Avšak tito lidé musí respektovat naše zákony stejně tak jako ctíme my, když přijíždíme do jejich země.