Berlínská zeď a maďarský plot

O síle slova dnes není radno pochybovat. Mnoho lidí, kteří podcenili tuto sílu, se zlou se potázali. Víc, než kdy jindy platí známé „mluviti stříbro, mlčeti zlato“.

Připomeňme si dva „stříbrné“ výroky, které ovlivnily dnešní Evropu. První výrok je spojený s dnešním 29. výročím zbourání berlínské zdi. K pádu zdi totiž pomohla neinformovanost člena politbyra, který mylně informoval novináře o okamžité platnosti usnesení vlády, kterým se otevřou hraniční přechody a bude možné cestovat.  Asi se shodneme, že pád berlínské zdi byl velmi silný okamžik, symbolizující svobodu a volnost. Tedy hodnoty, za které se snažíme bojovat. Zeď oddělující Západní a Východní Berlín totiž byla jednou z největších anomálií Studené války. „Železná opona“ nebyla nikde jinde tak hmatatelná. Východoněmečtí komunisté se v roce 1961 pokoušeli všem namluvit, že zeď zajistí bezpečí Německé demokratické republiky před pronikáním imperialistických agentů. Všichni na obou stranách zdi však věděli, že bez její stavby ve Východním Berlíně skoro nikdo nezůstal.

Posuňme se ale v čase do roku 2015 a připomeňme si druhý legendární výrok, tentokrát německé kancléřky Angely Merklové: „Wir schaffen das“ (to zvládneme). Statisíce migrantů, především ekonomických, vyrazili do Evropy s pocitem dávných dobyvatelů Klondiku při Zlaté horečce v 19. století. A jaká přišla reakce? Tentokrát se po slavném a symbolickém bourání zdi naopak začaly stavět ploty, kupodivu opět s odůvodněním, že budou chránit bezpečnost evropských demokratických zemí. Máme za sebou tři roky maďarského plotu. Výsledek: migranti tudy nechodí. Mezinárodní kritika utichá.

Zkusme se ale vrátit do Německa. Víte, jak odpoví Němci, když si nejsou jisti, zda souhlasit nebo nesouhlasit? Mají na to výraz „jein“, tedy složeninu „ja“ a „nein“, takové ano i ne. Bylo by asi zajímavé slyšet dnes jejich odpověď, zda výstavbu plotů (zdí) považují za důležitý prvek pro bezpečnost své demokracie. Tak jako tuším, že „jein“ by bylo častou odpovědí, tak jsem si jistý, že na otázku, zda souhlasí se zbouráním berlínské zdi, by zaznělo hromové „ja“!

Závěr? Můžeme pochybovat o smyslu některých vyřčených slov, jejich sílu to ale nijak nezmenšuje. O tom opravdu není radno pochybovat.

Zdeněk Somr
místopředseda ODA