ODA, Author at ODA - Strana 4 z 53

Autor: ODA

Rodina je pro náš stát existenční nutností

Většinu materiálních hodnot české společnosti vytvářejí lidé, kteří pracují, vedou řádný život a spoluvytvářejí pozitivní atmosféru pestrého života celé společnosti. Tito lidé získali většinu svých zásadních hodnotových postojů v životě své rodiny, s matkou a otcem...