Alibismus finančních úřadů, nová metoda výběru daní – nepřijatelné

(Praha) – Občanská demokratická aliance považuje současnou snahu státu o přenos odpovědnosti za výběr DPH na podnikatele za naprosto nepřijatelné. „Nutit poctivého podnikatele, aby ke všem svým zákonným povinnostem ještě přebíral odpovědnost za placení DPH u svých dodavatelů, považuji nejen za fakticky neproveditelné, ale také za velmi nekompetentní nařízení.“ Komentoval předseda ODA Pavel Sehnal informace médií o tom, že finanční úřady začaly v České republice „vyhrožovat“ (citace serveru Info.cz) poctivým podnikatelům a firmám, že pokud jejich dodavatelé nezaplatí daň z přidané hodnoty, budou ji tak muset uhradit za něho ony (Právo a Info.cz).

Nejde jen o to, že se za berního úředníka může v neformálním telefonickém hovoru vydávat kdokoliv, ale co je velmi diskutabilní, je i etická rovina tohoto jednání, kdy se požaduje naplnění ručení za odvod daně způsobem naprosto neúředním, navíc generující podklad pro následné řízení! V době, kdy musí mít každý podnikatel datovou schránku, je takový postup neakceptovatelný,“ dodává Milan Smutný, člen předsednictva ODA a doplňuje: „Jako strana hájící práva aktivních občanů a podnikatelů požadujeme jasně definovaná, co nejjednodušší pravidla, platící pro všechny.“

Občanská demokratická aliance považuje kompetentní výkon státní správy – včetně finančních úřadů, za elementární základ zdravého fungování státu. Jen stabilní a čitelné tržní prostředí může České republice pomoci udržet svou mezinárodní konkurenceschopnost.