ČSSD musí přežít…

0f66ad35-910a-4f76-a78b-4b5c99c3847b

(Praha) – Pro stabilitu politické scény v ČR je nezbytné, aby levicová strana, jakou je ČSSD, obhájila svoji pozici. Přestože jde o levicovou stranu, s jejímiž mnohými programovými cíli lze s úspěchem polemizovat, je to strana, která reprezentuje desetiletí levicové voliče a jako taková má své nezastupitelné místo v české politice. Její fatální pád by mohl otevřít cestu stranám veskrze populistickým, nesystémovým a celkově nebezpečným.

Politické strany nejsou ovšem subjekty samy o sobě. Jejich tvář a obsah tvoří lidé. Bohužel, řada předních sociálních demokratů tuší, že v příštích volbách nemusí zásadně uspět. Přicházejí proto s programovými tezemi, které, pokud by se realizovaly, by mohly mít katastrofální následky pro ekonomickou stabilitu našeho státu. Nicméně, je nutné doufat, že nakonec i u sociálních demokratů by nakonec zvítězil zdravý (či alespoň zdravější) rozum.

ODA své programové priority staví na principech, jež by měly udržet zdravou ekonomiku. Tento program však (a je to tak správně) nemůže uspokojit všechny. Pouze strany, které jsou jen náhodnými projekty, nabízejí „spasení“ pro každého občana (voliče). Jejich lídrům je v zásadě jedno, jestli v pondělí hlásí pravicové, v úterý středové a ve čtvrtek levicové teze; chtějí jen zmást lidi a získat co nejvíce hlasů, které jim zajistí maximum moci. Právě z těchto důvodů je nezbytné, aby ve spektru českých politických subjektů převažovaly strany srozumitelné a předvídatelné. Takovými stranou je a musí zůstat ČSSD. A takovou stranou je i ODA.

Ing. Jan Skalický
expert ODA