ODA na hranici vstupu do poslanecké sněmovny, říká průzkum agentury PHOENIX

Aktuální šetření formou volebního potenciálu bylo provedeno v rámci celé republiky, ve  dnech 11. 9. – 8. 10. 2017.

…u dalších stran není aktuální šance na zisk sněmovních mandátů vyloučená. Nejblíže Poslanecké sněmovně je ODA se zjištěným volebním potenciálem 4,2 procenta…

Měření formou volebního potenciálu ukazuje, kolik procent hlasů by daný politický subjekt mohl v rámci celé republiky v současnosti hypoteticky získat, pokud by se k němu přiklonili všichni lidé, kteří jeho volbu reálně zvažují a nevylučují účast u voleb. Do volebního potenciálu “strany(hnutí) A” vstupují pouze respondenti, kteří nevylučují účast u voleb a zároveň uvedou spontánně danou “politickou stranu A” jako hlavní preferovanou, nebo uvedou spontánně jinou politickou stranu jako hlavní preferovanou, ale řeknou, že si v případě své účasti nejsou zcela jisti jejím  výběrem a mezi dalšími vážně zvažovanými uvedou “stranu A”, nebo neuvedou spontánně žádnou politickou stranu jako hlavní preferovanou a mezi vážně zvažovanými uvedou “stranu A”.