AKTUÁLNÍ KAMPAŇ

Vážení občané,

od 1. května můžete po Praze vidět billboardy ODA s hesly NEJDE, MUSÍ TO JÍT. Tato hesla jsou podstatou mého vstupu do politiky, kdy jsem jako podnikatel i jako občan ve svém životě neustále narážel na problém, že na straně státu něco nejde.

Více hřišť, parků i cyklostezek

Že nejde, aby byla Praha dobře průjezdná a velká část Pražanů nestála každý den ráno v hodinové zácpě? Že nejde, aby v centru Prahy bylo více parkovacích míst? Že nejde vybudovat více hřišť, parků a cyklostezek, aby naši občané měli, kde trávit svůj volný čas?
My v ODA říkáme: MUSÍ TO JÍT.

Tato témata, zdánlivě komunální, v sobě skrývají celostátní politiku ODA. Naším cílem je oživit města, aby nevznikaly mrtvé čtvrtě, které jsou přes den prázdné, protože jejich obyvatelé musí jet za prací jinam, a zároveň čtvrtě, které jsou přes den plné a večer zejí prázdnotou. Toto samozřejmě není problém pouze Prahy, ale většiny velkých měst. Na vládní úrovni budeme chtít spolupracovat se všemi primátory na rozvoji měst tak, aby občané mohli aktivně žít a pracovat ve svých bydlištích.

Stát musí občanům sloužit

Naší další prioritou je služba státu občanům. Občané odevzdávají státu zhruba polovinu svých příjmů a za to od státu musí dostávat služby v odpovídající kvalitě. Občané jsou zákazníky státu a stát a jeho zaměstnanci se podle toho k němu musí chovat. Úředníci tu musí být pro občany. Není možné, aby se občané úředníků báli. ODA chce, aby každý občan měl možnost ohodnotit přístup úředníka a aby tento úředník byl podle svého přístupu k občanovi také ohodnocen.

O dalších prioritách naší strany se můžete dozvědět více na našich webových stránkách a na našem facebookovém profilu.

Pavel Sehnal
Předseda ODA