ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Proč Pavel Sehnal vstoupil do politiky?

 • Pavel Sehnal jako úspěšný podnikatel a majitel více než 50 firem při svém podnikání neustále narážel na překážky stát a neustále musel čelit odpovědím úředníků, že něco nejde. Rozhodl se, že ono nejde změní na musí to jít a to nejen pro sebe, ale všechny podnikatele a všechny občany ČR.

Proč se rozhodl založit novou stranu? Proč nevstoupil do některé stávající?

 • V České republice dnes kromě ODA neexistuje skutečně pravicová strana, která by nepodléhala předvolebním tendencím k populistickým heslům a ve snaze zalíbit se voličům neodbíhala z pravé části politického spektra do jeho středu.

Proč se Pavel Sehnal rozhodl znovuobnovit ODA?

 • Tato značka reprezentovala pravicové hodnoty, které byly Pavlu Sehnalovi blízké, a byla by proto škoda kdyby taková značka zcela zanikla jen proto, že její bývalí představitelé nedokázali řádně hospodařit. Zároveň se jednalo o zavedou značku na pravé straně politického spektra, kterou zná většina občanů ČR. Není proto v současné době občanům vysvětlovat o jakou stranu se jedná.

Co se stalo s dluhy ODA?

 • Pavel Sehnal pomohl likvidátorovi strany řádně ukončit činnost strany. Dluhy strany, které vznikly za jejích původních představitelů, byly již promlčeny.
 • Značka ODA byla řádně zaregistrována až Pavlem Sehnalem. Do té doby nikdy registrována nebyla.

Proč do nové ODA nechtěli vstoupit jejích původní zakladatelé?

 • S panem Bratinkou Pavel Sehnal jednal. Pan Bratinka popřál nové ODA hodně zdravu, ale sám se již vzhledem k vysokému věku zapojit do činnosti ODA Nechtěl. Pan Kroupa jednání s Pavlem Sehnalem odmítl.
 • Nová ODA má s tou starou společné pouze značku a pravicové hodnoty, jinak se jedná o stranu s novými lidmi a novým programem

Kdo je voličem ODA?

 • Nová ODA je stranou pro všechny aktivní a pracovité lidi, kteří sdílí pravicový pohled na svět a na řízení stát. Ten by měl nechávat více peněz v rukou podnikatelů a občanů, kteří s nimi dokážou naložit lépe.

Jaké jsou hlavní programové priority ODA?

 • ODA chce především podporovat podnikatele, snižovat míru zdanění a administrativní zátěž pro podnikatele.
 • ODA chce vést Českou republiky směrem na západ a směrem do Evropy. I přes mnohá negativa spojená s členstvím EU jako např. přílišná byrokracie Bruselu stále výrazně převažují přínosy našeho členství. Vystoupení z EU vy znamenalo výrazné snížení životní úrovně našich obyvatel. Je třeba se naopak více integrovat do Evropy a zahájit proces přijetí eura.
 • ODA chce narovnat nespravedlivé dotace, které poškozují podnikatelské prostředí a znevýhodňují hrstku podniků před ostatními.
 • ODA chce spravedlivé důchody, efektivní zdravotnictví a fungující školství
 • ODA chce podporovat rozvoj pohodlných fungujících měst, kde lidé nemusí hodiny dojíždět za prací, zábavou a odpočinkem
 • ODA chce podporovat zdravou přírodu a zdravý životní styl obyvatel

Jaký máte názor na migranty?

 • ODA je proti masivnímu přijímání migrantů do ČR
 • Každý, kdo chce v naší zemi žít, musí být důkladně prověřen, musíme vědět, odkud k nám přichází a proč u nás chce žít, musí dodržovat naše zákony a chtít se integrovat do naší společnosti
 • Na prvním místě je vždy bezpečnost našich obyvatel pro jejíž zabezpečení musíme udělat maximum, nemůžeme se však apriori tvářit, že nejsme součástí Evropy a že problémy Evropy se nás netýkají. Pokud se státy Evropské unie dohodly, že se budou všichni společně potýkat s otázkou migrace, nemůžeme toto společné rozhodnutí ignorovat. Nikdo by nás však neměl nutit přijímat migranty, o kterých nic nevíme a které jsme si neměli možnost dostatečně prověřit.
 • Nelze se dívat na turisty stejně jako na migranty. Turista je člověk, který k nám přijel s platným cestovním pasem, zaplatil si ubytováním v našem hotelu a chce u nás strávit nějaký vymezený čas. Takové cizince bychom se měli snažit tolerovat a nedívat se na ně apriori jako na nechtěné vetřelce jen proto, že nesdílí stejné zvyky a stejné náboženství. I oni však musí respektovat naše zvyky a tradice, stejně jako my, když přijdeme do jejich země.

Proč ODA postavila svého prezidentského kandidáta?

 • Česká republika dosud neměla dostatečně kvalitního prezidentského kandidáta. Miloš Zeman je spíše levicovým kandidátem, Jiří Drahoš je spíše kandidátem akademické obce.
 • Vratislav Kulhánek je příkladem úspěšného podnikatele a manažera, který řídil největší českou firmu ŠKODA AUTO. Je uznávanou osobou u nás i v zahraniční, který by naši zemi dokázal důstojně reprezentovat.
 • V prezidentském úřadu by si Vratislav Kulhánek kladl za cíl navrátit prezidentskému úřadu vážnost a důstojnost a Čechům navrátit jejich národní hrdost
 • Jako prezident by Vratislav Kulhánek také apeloval na zvýšení podpory sportu, aby zejména děti měly možnost sportovat